Mù Cang Chải quyết tâm “cán đích” sớm mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 8:42:09 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 với 28 chỉ tiêu chính được giao, Huyện ủy Mù Cang Chải đã cụ thể hóa thành 47 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Dù năm nay huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ đợt tháng 8 song với sự chủ động, tích cực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện, đến nay, đã có 26/47 nhiệm vụ đạt và vượt; 9/47 nhiệm vụ đạt trên 90%; 3/47 nhiệm vụ đạt từ 65% đến dưới 90%; 9/47 nhiệm vụ đánh giá trong tháng 12/2023. Vượt lên trên những khó khăn của huyện vùng khó, Mù Cang Chải quyết tâm "cán đích” sớm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, xã Chế Cu Nha đã xây dựng Kế hoạch số 60 và cụ thể hóa thành 39 chỉ tiêu. Trong đó có 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 34 chỉ tiêu về xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường. Đến thời điểm này, cơ bản các kế hoạch, chỉ tiêu đã được tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình, trong đó xã đã hoàn thành 37/39 chỉ tiêu. Còn 2 chỉ tiêu đang trong giai đoạn hoàn thành là tổng sản lượng lương thực có hạt và tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin.

Theo lãnh đạo xã Chế Cu Nha, chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực có hạt chắc chắn từ nay đến hết năm sẽ hoàn thành. Còn chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin thì khó hoàn thành do yếu tố khách quan. 

Trận mưa lũ đợt đầu tháng 8/2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề khi một số trường học bị cô lập, sạt cổng trường, sạt và hỏng toàn bộ khu vực bếp ăn cùng nhiều công trình phụ trợ… Chủ động trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra đối với các trường học cùng sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, ngành giáo dục đã nhanh chóng đón học sinh trở lại trường học theo đúng kế hoạch.

Dù bị ảnh hưởng của mưa lũ song với sự quyết tâm, nỗ lực gấp đôi để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm, đến nay, 7/7 chỉ tiêu Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện được giao theo Kế hoạch 116 của Huyện ủy đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Trong đó có 4 chỉ tiêu vượt là: triển khai xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc”; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS gắn với định hướng nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị trường học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

Để thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 116 với 47 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có 13 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh, 19 chỉ tiêu đặc thù của huyện. Đồng thời cụ thể hóa thành 302 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị từ tình hình thực tiễn, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện theo phương châm "Chỉ tiêu của ngành và địa phương không được thấp hơn các chỉ tiêu huyện giao”. 


Đến nay, 7/7 chỉ tiêu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được giao theo Kế hoạch 116 của Huyện ủy đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. 

Là địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, cách làm của huyện là kịp thời bám sát chỉ đạo của tỉnh, huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra đầu tháng 8/2023 trên địa bàn huyện, nhanh chóng đưa hoạt dộng của các địa phương bị thiệt hại nặng nề về trạng thái bình thường để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đến nay, huyện có 26/47 nhiệm vụ đạt và vượt; 9/47 nhiệm vụ đạt trên 90%; 3/47 nhiệm vụ đạt từ 65% đến dưới 90%. Trong đó, các chỉ tiêu đạt và vượt là: Tạo việc làm mới cho lao động vượt 4% so với chỉ tiêu giao, trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100,2%, doanh thu từ du lịch vượt 4,4%, trồng rừng vượt 13,4%...  Còn 2 chỉ tiêu rất khó khăn, mới chỉ đạt từ 52% - 62% là thu ngân sách và tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc - xin. Thực hiện nghiêm túc phương châm "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” đến từng tổ chức, cá nhân, huyện Mù Cang Chải quyết tâm cao nhất để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. 

Với quyết tâm chính trị cao, luôn đổi mới, sáng tạo cùng linh hoạt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, huyện Mù Cang Chải đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy tiềm năng, lợi thế để hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023, góp phần xây dựng huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày càng phát triển.

Thanh Chi – Mạnh Cường