Nghĩa Lộ tiếp thêm động lực cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 8:56:03 AM

YênBái - Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực giúp đỡ, khuyến khích người chấp hành xong hình phạt tù tự tin xóa bỏ mặc cảm, rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, vươn lên xây dựng cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Xã Nghĩa Lợi xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng
Xã Nghĩa Lợi xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng "Đàn gà hạnh phúc" để giúp đỡ người chấp hành án phạt tù phát triển kinh tế.

Xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 34 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 5 người vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của những người này, Công an xã đã gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như trao đổi với trưởng thôn, bản, công an viên để kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật của họ ngăn chặn, phòng ngừa. 

Không chỉ thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng trường hợp, Công an xã Nghĩa Lợi đã tham mưu cho chính quyền địa phương có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng ổn định cuộc sống.

Đại úy Phan Anh Sơn, Trưởng Công an xã Nghĩa Lợi cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức phân loại, đánh giá mức độ tiến bộ của từng trường hợp; định kỳ 3 tháng, 6 tháng tổ chức tổng rà soát, bổ sung danh sách, hồ sơ theo dõi, quản lý theo quy định, kịp thời làm thủ tục xóa án tích cho các trường hợp chấp hành xong án phạt tù có đủ điều kiện”. 

Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 82 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua thị xã đã coi trọng công tác hướng nghiệp, tạo việc làm cho các đối tượng này. 

Cụ thể, mới đây, UBND thị xã đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn năm 2023. Tại đây, người chấp hành xong án phạt tù được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện để họ được tiếp cận các chính sách về đào tạo nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. 

Bên cạnh đó, ngay tại Hội nghị, họ còn được tư vấn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 22 của Chính phủ đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cùng đó, các doanh nghiệp  có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thị xã đã gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, thông tin về doanh nghiệp, việc làm và mức lương được hưởng để tùy theo khả năng, nhu cầu, trình độ chuyên môn và điều kiện thực tế, người chấp hành xong án phạt tù có thể lựa chọn và đăng kí tuyển dụng. 

Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết, với sự tham gia của 47 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đã nêu cao trách nhiệm trong các hoạt động tạo sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp những người một thời lầm lỡ nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống. 

Hiện nay, nhiều người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thị xã đã được trang bị về kiến thức nghề, được giúp đỡ, vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phát huy  vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, triển khai thêm nhiều hoạt động cụ thể nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ, khuyến khích người chấp hành xong hình phạt tù tự tin xóa bỏ mặc cảm, rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, vươn lên xây dựng cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Minh Huyền