Văn Chấn thực hiện trợ giúp pháp lý cho 28 vụ án

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 10:35:28 AM

YênBái - Năm 2023, tổng số vụ việc có trợ giúp pháp lý (TGPL) tham gia tố tụng trên địa bàn huyện Văn Chấn tăng, trong đó vụ, việc dân sự có TGPL tham gia tố tụng tăng cao so với năm 2022.

Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh hỗ trợ pháp lý tại một phiên tòa. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh hỗ trợ pháp lý tại một phiên tòa. (Ảnh minh họa)

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/10/2023, tại các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện có tổng số 28 vụ án có TGPL để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự; trong đó: 16 vụ án hình sự, 12 vụ án dân sự (tham gia tố tụng tại tòa án). 

Các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện nghiêm túc thực hiện việc lập sổ theo dõi vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng; niêm yết, bố trí thuận tiện bảng thông tin, hộp tin TGPL để người dân, người bị buộc tội, bị hại, đương sự dễ dàng tiếp cận đọc, nghiên cứu... 

Cùng với đó, các cơ quan tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc thông báo cho người thực hiện TGPL về thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng; giao các văn bản tố tụng; tạo điều kiện thuận lợi để người thực hiện TGPL thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân huyện đã thông báo lịch xét xử cho người thực hiện TGPL; ghi rõ trong bản án, quyết định của tòa án đầy đủ các nội dung: họ và tên, chức danh người thực hiện TGPL và ý kiến, quan điểm bào chữa hoặc bảo vệ của người thực hiện TGPL. Người dân đến nộp đơn và làm thủ tục tại Tòa án nhân dân huyện đã được giải thích về TGPL và chủ động liên hệ với người trực trong trường hợp có nhu cầu TGPL…

Thời gian tới, huyện tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả các quy định về "Giải thích, thông báo, thông tin về TGPL”; thực hiện đầy đủ việc thống kê vào sổ theo dõi vụ việc TGPL, các vụ việc có đối tượng thuộc diện được TGPL nhưng chưa được TGPL; quan tâm hơn nữa trong thông báo, giải thích về TGPL đối với các đương sự trong vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Tòa án nhân dân huyện  hướng dẫn người dân thuộc diện được TGPL liên hệ với người thực hiện TGPL trực tại tòa án, qua số điện thoại đã được niêm yết tại trụ sở tòa án...

Thành Trung