Hội Luật gia Yên Bái tập huấn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 11:06:21 AM

YênBái - Ngày 7/12, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho trên 100 cán bộ, hội viên năm 2023.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được đại diện Hội Luật gia Việt Nam truyền đạt 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội, kiến thức và phát luật, công tác thông tin báo cáo… Thông qua các hoạt động như: thảo luận, giải đáp câu hỏi, đưa ra các quan điểm giúp học viên hiểu rõ, tổng quát của Bộ quy tắc, nâng cao ý thức của luật gia; xác định vị trí vai trò của luật gia trong hoạt động nghề nghiệp; nêu cao ý thức trách nhiệm của luật gia trong cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng…

Lớp tập huấn giúp đội ngũ hội viên Hội luật gia các cấp và Trung tâm Tư vấn pháp luật nâng cao nghiệp vụ công tác; nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Hội luật gia các cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được thông tin về nội dung Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; quyết định phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 -2030” của Thủ tướng Chính phủ và tìm hiểu quy định về nhân dân tham gia ý kiến trước cơ quan có thẩm quyền quyết định theo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mai Linh