Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 11:04:56 AM

YênBái - Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 14- HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.

- Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến và quyết định các nội dung của Kỳ họp. HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ của HĐND tỉnh; xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện "Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

>> Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX thành công tốt đẹp

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và cho ý kiến đối với các báo cáo theo luật định. Đồng thời, xem xét báo cáo giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo thực hiện các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, tích cực và nghiêm túc của đại biểu tham dự Kỳ họp, những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri trong tỉnh, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc giải trìnhgiải quyết những vấn đề vướng mắc, kiến nghị của cử tri. Ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh có tính khả thi cao.

HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian hợp lý để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chất vấn trực tiếp thủ trưởng các sở, ngành. Với trách nhiệm của mình, các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề bức xúc được cử tri trong tỉnh quan tâm. Việc giải trình đã thể hiện được trách nhiệm trong quản lý ngành thông qua việc trả lời một cách thấu đáo, đúng nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh đặt ra, đồng thời, đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện những lĩnh vực mà ngành mình quản lýqua đó nhận được sự đồng tình cao của đại biểu và cử tri trong tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả đạt rất cao. Kết quả lấy phiếu cho thấy sự thống nhất và tín nhiệm cao của các đại biểu đối với các chức danh được HĐND tỉnh bầu. Tôi đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, phát huy trí tuệ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng tham gia điều hành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 76 ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đạt được những kết quả tích cực; chất lượng, hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái được nâng lên rõ rệt, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp, trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; đại biểu được tập huấn, trao đổi, học tập kinh nghiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trong quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đặc biệt, HĐND tỉnh được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng những quan điểm, chủ trương lớn của Tỉnh ủy trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm trong 2024 và năm cuối nhiệm kỳ. Thay mặt HĐND tỉnh, xin nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn những ký kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Năm 2023, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, có mặt nổi trội.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hiệu quả khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất quyết nghị tại kỳ họp.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít những khó khăn, thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần bán sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là:

Trước mắt, trong thời gian còn lại của năm 2023, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2023 đã đề ra.

Hai là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2024 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua, trong đó chỉ đạo quyết liệt, bài bản 03 chương trình mục tiêu quốc gia và 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


                                                                     Quang cảnh Kỳ họp.

Ba là, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các công trình, dự án trọng điểm.

Bốn là, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trước mắt, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Bảy là, đề nghị  HĐND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độn, chất lượng các kỳ họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Nhất là, đã thống nhất biểu quyết thông qua chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 với những mục tiêu đồng bộ, đột phá và toàn diện.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống,HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai thực hiện; các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị khách mời và các đại biểu đã đến dự, động viên Kỳ họp. HĐND tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự đóng góp tích cực của các ban, sở, ngành, các cơ quan giúp việc đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho Kỳ họp.

Cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc nhất.

Nhân dịp trước thềm năm mới, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những người con quê hương Yên Bái trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài; những người ở các tỉnh, thành bạn và ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Yên Bái năm mới an khang, mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX!

Xin trân trọng cảm ơn!