Văn Chấn phát triển kinh tế gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 2:08:15 PM

YênBái - Những năm qua, huyện Văn Chấn đã từng bước phát huy được tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống riêng của địa phương, để đưa văn hóa thực sự trở thành sản phẩm đặc trưng, mũi nhọn thúc đẩy kinh tế du lịch, nâng cao đời sống nhân dân.

Người dân rước Lễ thực hiện nghi thức cúng cây chè Tổ tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Người dân rước Lễ thực hiện nghi thức cúng cây chè Tổ tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Văn Chấn hiện có 11 di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Huyện có 1 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia là Nghệ thuật trình diễn dân gian- nghệ thuật khèn của người Mông cung với 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và trên 30 lễ hội truyền thống được tổ chức thường xuyên như: Lễ hội Lồng tồng dân tộc Thái, Lễ hội cầu mùa dân tộc Khơ Mú, Lễ cấp sắc dân tộc Dao, Lễ hội Cầu đình dân tộc Tày, Lễ hội cốm xã Tú Lệ, Lễ cúng cây chè tổ tại Suối Giàng… 

Xác định phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, huyện đã tập trung thực hiện hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai và thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; trực tiếp hỗ trợ tạo lập, quản lý, duy trì và phát triển cho nhiều đặc sản địa phương (ưu tiên các sản phẩm OCOP). 

Qua đó, nâng cao vị thế của các sản phẩm đặc sản trên thị trường, góp phần đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân, tạo nền tảng để phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. 

Văn Chấn cũng tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ và chuyển đổi số để giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm thu hút khách du lịch, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Mạnh Cường