Yên Bái lấp đầy trên 83 % các khu công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 2:49:34 PM

YênBái - Yên Bái đã thu hút 140 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.700 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 83,2%, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 40,4%.

Một góc Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.
Một góc Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

Hiện nay, toàn tỉnh  Yên Bái có 4 khu công nghiệp; 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.700 ha (năm 2023 thành lập 1 cụm công nghiệp Phú Thịnh 3), trong đó 3 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 1.026 ha. 

Tỉnh đã thu hút 140 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.700 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 83,2%, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 40,4%. 

Có được kết quả đó là nhờ, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các nhà đầu tư thứ cấp. 

Tình đã chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cấp phép đầu tư và các giấy phép liên quan cho các doanh nghiệp; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; chủ động tiếp cận, tận dụng cơ hội tại các hội nghị, hội thảo về thu hút đầu tư. Cùng với đó, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bên cạnh chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hấp dẫn.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đại phương, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên và khai thác cho thuê; thành lập mới 2 cụm công nghiệp.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp…

Thanh Chi