Yên Bái: 83 địa bàn đưa vào vận động tập trung toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/2/2024 | 3:12:16 PM

YênBái - Thực hiện tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, năm 2023, các cơ quan, UBND cấp huyện trong toàn tỉnh đã lựa chọn 83 địa bàn đưa vào vận động tập trung.

Năm 2023, toàn tỉnh vận động thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó có 867 khẩu súng tự chế (tăng 325 khẩu so với năm 2022)
Năm 2023, toàn tỉnh vận động thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó có 867 khẩu súng tự chế (tăng 325 khẩu so với năm 2022)

Số vận động tập trung gồm 55 địa bàn xã, phường, thị trấn, 28 địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Công tác vận động thường xuyên, vận động cá biệt được thực hiện tại tất cả các địa bàn còn lại. 

Qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. 

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phối hợp đã tổ chức được 1.980 buổi học tập tuyên truyền pháp luật với 228.391 lượt người tham gia, ký cam kết thực hiện các nội quy về bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Qua học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.690 nguồn tin, trong đó có 887 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp làm rõ 383 vụ, việc, xử lý 573 lượt người vi phạm. 

Toàn tỉnh cũng tiếp tục duy trì hoạt động 1.332 tổ hòa giải với 7.985 thành viên; 568 tổ an ninh nhân dân với 2.802 thành viên; 1.579 tổ tự quản với 23.834 thành viên; 90 tổ an ninh xung kích với 2.391 thành viên. 

Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tham gia giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  Năm 2023, toàn tỉnh vận động thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó có 867 khẩu súng tự chế (tăng 325 khẩu so với năm 2022), 120 vũ khí thô sơ, 6 công cụ hỗ trợ cùng một số súng thể thao, súng quân dụng, đạn quân dụng, pháo, lựu đạn…. 

Lực lượng công an cũng tích cực vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực phát hiện, tố giác đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ...

Mạnh Cường