Thương nhớ mùa ban

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2024 | 4:21:54 PM

YênBái - "Nay ai về mang nắng về theo/ Để mùa Ban ngọt ngào khoe sắc...".

Nay ai về mang nắng về theo
Để mùa Ban ngọt ngào khoe sắc
Nghĩa Lộ mùa hoa như thầm nhắc
Hãy trở về Tây Bắc yêu thương
Để hôm nay dạo khắp phố phường
Gieo yêu thương hàng Ban thắm nở
Dù mai sau đi khắp xứ sở
Vẫn vẹn tròn nỗi nhớ quê hương.

 Hà Bích Ngọc