Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác tiếp nhận chiến sĩ mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2024 | 5:32:55 PM

Ngay sau khi tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới tại các địa phương về đơn vị, chiều 26-2, Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đi kiểm tra công tác tiếp nhận và gặp gỡ động viên, nắm tình hình các chiến sĩ mới về đơn vị tại Lữ đoàn 101 và Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân.

Đại tá Nguyễn Văn Bách động viên tân binh được huấn luyện tại Lữ đoàn 101.
Đại tá Nguyễn Văn Bách động viên tân binh được huấn luyện tại Lữ đoàn 101.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Bách đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành tiếp nhận chiến sĩ mới của 2 đơn vị. Các đơn vị đã chủ động bố trí sắp xếp các khu vực tiếp nhận khoa học, phân công cán bộ các cấp cụ thể, sâu sát gần gũi, thân thiện như người anh, người bạn ngay từ ngày đầu gặp nhau. Cùng với đó, Tư lệnh Vùng đã đi kiểm tra nơi ăn, chỗ ở của bộ đội, gặp gỡ, động viên chiến sĩ mới nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống của đơn vị, phát huy truyền thống của gia đình, địa phương quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Đại tá Nguyễn Văn Bách yêu cầu 2 lữ đoàn huấn luyện chiến sĩ mới tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng bảo đảm ổn định nơi ăn, chỗ ở, vệ sinh môi trường, nước uống cho bộ đội; nhanh chóng rà soát nắm chắc chất lượng chính trị, phối hợp tổ chức khám phúc tra sức khoẻ cho chiến sĩ mới chặt chẽ, đúng quy định. Bám sát kế hoạch, sau khi khám phúc tra sức khoẻ xong chủ động chuẩn bị các nội dung huấn luyện dự khoá cho bộ đội các nội dung về nội vụ; giáo dục các chế độ, quy định của đơn vị; hướng dẫn các bài thể dục buổi sáng, động tác điều lệnh cơ bản, tăng gia sản xuất… Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm, quản lý và động viên chiến sĩ mới an tâm công tác tại đơn vị.

(Theo Báo Khánh Hòa)