Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tháng 2

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 9:44:28 AM

YênBái - Ngày 27/2, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Báo cáo viên học tập chuyên đề năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã  nghe đồng chí Cao Xuân Chiểu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05 cảu Bộ Chính trị năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng quán triệt một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3/2024: Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cũng định hướng một số nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới của các chi, đảng bộ.

Anh Dũng