Văn Chấn phấn đấu thành lập mới 27 doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 8:53:15 AM

YênBái - Năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu thành lập mới 27 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác đã được thành lập.

Năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu thành lập mới 27 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác. Ảnh: Đóng gói sản phẩm Trà táo mèo Shan Thịnh tại Công ty Cổ phần Sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia.
Năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu thành lập mới 27 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác. Ảnh: Đóng gói sản phẩm Trà táo mèo Shan Thịnh tại Công ty Cổ phần Sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia.

Để thực hiện mục tiêu này, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế; tích cực triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã); hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hội nhập quốc tế, nắm bắt và đón đầu các xu hướng kinh doanh mới, tiếp cận thị trường mới; duy trì chất lượng, hiệu quả hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện; tạo điều kiện cho các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp và người dân. 

Được biết, trong năm 2023, huyện Văn Chấn đã thành lập mới 31 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 40 tổ hợp tác. Các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập mới đã góp phần giải quyết việc làm mới cho hàng trăm lao động địa phương.

Mạnh Cường