Mù Cang Chải tổ chức 738 “Ngày cuối tuần cùng dân”

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/2/2024 | 10:07:13 AM

YênBái - Năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức được 738 “Ngày cuối tuần cùng dân” (tăng 281 ngày so với năm 2022) với tổng số trên 228.000 lượt người tham gia.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức huyện Mù Cang Chải tham gia cùng đồng bào Mông khai hoang ruộng bậc thang trong
Lãnh đạo, cán bộ, công chức huyện Mù Cang Chải tham gia cùng đồng bào Mông khai hoang ruộng bậc thang trong "Ngày cuối tuần cùng dân".

Trong số đó, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị của huyện 5.624 lượt; cán bộ, đảng viên các xã, thị trấn  14.761 lượt; nhân dân 207.858 lượt (tăng 170.938 so với năm 2022). 

Qua hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân” đã giúp huyện tu sửa, mở mới được 16,4 km đường giao thông nông thôn; đổ bê tông được 21,47 km đường giao thông nông thôn; duy trì các mô hình tự quản của các đoàn thể; trồng được 101.050 cây xanh. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ 40 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, xây dựng 32 mô hình chăn nuôi, 151 mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2023 – 2025… 

Cùng với đó, thông qua mô hình cũng đã tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025.

Thanh Chi