Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra ngày 6/3

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/2/2024 | 11:13:36 AM

YênBái - Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra vào ngày 6/3/2024. Kỳ thi sẽ tổ chức thi 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học.

Gần 700 thí sinh Yên Bái đã tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.
Gần 700 thí sinh Yên Bái đã tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa thông báo lịch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 6/3/2024.

Kỳ thi sẽ tổ chức thi 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học.

Hình thức thi gồm thi tự luận với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học (môn Tiếng Anh thi các kỹ năng nghe, đọc, viết); thi lập trình trên máy tính môn Tin học. Thời gian làm bài là 150 phút. 

Nội dung thi theo phạm vi giới hạn nội dung thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 ban hành kèm theo Công văn số 1113/SGDĐT-QLCL ngày 28/8/2023 của Sở Giáo dục- Đào tạo.

Kỳ thi nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn; lựa chọn được những học sinh xuất sắc ở 9 môn văn hoá của bậc học trung học cơ sở, thúc đẩy công tác dạy, học trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng mũi nhọn.

Sau đây là chi tiết lịch thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023 - 2024:Thủy Thanh