Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/2/2024 | 2:29:37 PM

YênBái - Ban Tổ chức Giải thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng") tỉnh Yên Bái năm 2024 vừa ban hành Kế hoạch 265-KH/BTC tổ chức Giải. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch!

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải đặc biệt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 cho nhóm tác giả Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội với tác phẩm:
Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải đặc biệt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 cho nhóm tác giả Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội với tác phẩm: "Chuyện kể từ Khuôn Bổ”.

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025, Kết luận số 809-KL/TU ngày 16/02/2024 của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Giải thưởng xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội trong việc sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; động viên, khuyến khích để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, tích cực góp phần tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Thông qua Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả và quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền những kết quả nối bật, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sổng và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chổng phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. 

- Đổi mới nội dung, hình thức, cơ cấu nhằm tăng số lượng, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của tỉnh tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX, năm 2024.


2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 gắn với tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024), kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2024).

- Công tác tổ chức, xét, chọn, trao giải và khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, hưởng ứng giải cần đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan báo chí, các phóng viên, người làm báo cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tổ chức, triển khai, hưởng ứng để Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 thực sự trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

II. NỘI DUNG

1. Tên gọi giải thưởng: Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Yên Bái năm 2024.

2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái - cơ quan thường trực Giải thưởng chủ trì các hoạt động tổ chức, triển khai Giải.

3. Đối tượng tham dự Giải

- Công dân Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống ở trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật; có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Yên Bái được đăng, phát trên các loại hình báo chí tỉnh Yên Bái, báo chí Trung ương, các chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện, thị xã, thành phố và cống/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép, phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải.

4. Thời gian

4.1. Thời gian sáng tác các tác phẩm tham dự Giải:

- Các tác phẩm được sáng tác, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin được cấp phép từ ngày 11/10/2023 (tiếp nối thời gian được quy định trong Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023) đến trước ngày 10/10/2024.

4.2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức Giải thưởng nhận hồ sơ tác phẩm dự thi: trước ngày 10/10/2024 (cả hồ sơ gửi trực tiếp và gửi qua bưu điện).

Thời hạn Ban Tổ chức gửi tác phẩm tham dự giải của Trung ương: trước ngày 10/11/2024.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Lý luận chỉnh trị, Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy.

5. Phạm vi giải thưởng

5.1. Các loại hình báo chí được tham dự bao gồm: Báo in, báo điện tử, báo ảnh, phát thanh, truyền hình.

5.1. Các thể loại tác phẩm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí...

6. Cơ cấu, giá trị giải thưởng:

6.1.Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng cho tác phẩm:

+ 01 giải Đặc biệt dành cho tác phẩm xuất sắc nhất trong cả 05 thể loại báo chí.

+ Đối với thể loại báo in, báo điện tử, báo ảnh: có 15 giải (01 giải A, 02 giải B, 05 giải C, 07 giải Khuyến khích).

+ Đối với thể loại phát thanh, truyền hình: có 12 giải (01 giải A, 02 giải B, 04 giải C, 05 giải Khuyến khích).

- Khen thưởng dành cho tập thể, cá nhân:

+ Đối với tập thể: Khen thưởng 01 tập thể xuất sắc tiêu biểu và 04 tập thể xuất sắc là các cơ quan báo chí, hội nhà báo, các cơ quan tuyên truyền cấp huyện và tương đương (ban tuyên giáo, tuyên huấn, trung tâm truyền thông - văn hoá...) có thành tích nổi bật trong quá trình triển khai giải.

- Đối với cá nhân: Lựa chọn vinh danh, khen thưởng 02 nhân vật tiêu biếu trong tác phẩm đoạt giải cao.

6.2. Giá trị giải thưởng

- Giải thưởng cho tác phẩm:

+ Giải Đặc biệt: 15.000.000đ

+ Giải A: l0.000.000 đ

+ Giải B: 7.000.000đ 

+ Giải C: 5.000.000đ 

+ Giải Khuyến khích: 3.000.000đ

- Khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

+ Giải tập thể Xuất sắc tiêu biểu: 5.000.000đ 

+ Giải tập thể Xuất sắc: 3.000.0000đ 

+ Tặng thưởng nhân vật tiêu biểu: 3.000.000đ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức giải thưởng

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, hưởng ứng Giải.

- Ban hành Thể lệ Giải; Thành lập Hội đồng chấm Giải.

- Xét chọn sơ khảo: Vòng sơ khảo dự kiến tiến hành từ 15 - 25/10/2024. Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin được cấp phép và gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá đe chọn ra tác phẩm đáp ứng tiêu chí, nhân vật tiêu biểu, đưa vào vòng chung khảo, đề nghị xét trao giải.

- Xét chọn chung khảo: Vòng chung khảo dự kiến tiến hành từ ngày 28/10/2024 đến ngày 08/11/2024. Dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất và nhân vật tiêu biếu (nếu có) trình Ban Tố chức xem xét, quyết định trao giải, khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc và nhân vật tiêu biểu căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết phải xét đủ số lượng đế đảm bảo tính khách quan và chất lượng, uy tín của Giải.

Cơ quan Thường trực Giải theo dõi quá trình triển khai, hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo từ các địa phương, đơn vị và lựa chọn các cơ quan báo chí, hội nhà báo, các cơ quan tuyên truyền cấp huyện và tương đương (ban tuyên giáo, tuyên huấn, trung tâm truyền thông - văn hoá...) có thành tích xuất sắc, trình Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét, khen thưởng.

- Tổng kết và trao giải: Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 dự kiến được tổ chức cùng với Đợt 2 Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phấm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian cụ thể do Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định.

2. Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ sau:

- Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quan tâm, tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Yên Bái năm 2024.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp cận những vấn đề mới, các đơn vị, tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng tham dự Giải.

3. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

- Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tư liệu về công tác xây dựng Đảng cho nhà báo, phóng viên, đảng viên, hội viên theo quy định hiện hành đế viết bài tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Yên Bái năm 2024.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

+ Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, các văn bản liên quan đến Giải (khi tiếp nhận từ Ban Tổ chức Trung ương) cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình triến khai thực hiện; Tham mưu Ban Tổ chức Giải thưởng các đề tài hay, mới, sáng tạo, hiệu quả; các tập thế, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm gợi ý, hướng dẫn cho các cơ quan báo chí triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự chất lượng cao, vừa phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, vừa để tập trung, đầu tư, nâng cao chất lượng giải thưởng.

+ Vận động các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh tích cực hưởng ứng, viết bài, đăng tải thông tin về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử được cấp phép và tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, tạo điều kiện để lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh được tham dự đây đủ các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng (nếu có).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Giải

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Tổ chức Giải thưởng ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tích cực hưởng ứng, tham dự Giải; tham mưu thành lập Hội đồng chấm giải, tổ chức xét chọn giải thưởng; tham mưu công tác khen thưởng; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Giải.

+ Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức trao giải, khen thưởng tại tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết giải và thực hiện một số nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức Giải...

+ Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân, các phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí kịp thời nắm bắt thông tin và tích cực hưởng ứng, tham dự Giải.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả tổ chức Giải ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Nghiên cứu, nắm vững Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, phóng viên, hội viên; đăng tải, phát sóng tuyên truyền nội dung Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 và Thể lệ giải trên các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hội viên, phóng viên sáng tác và gửi tác phẩm có chất lượng tham dự Giải; giới thiệu, đăng tải các tác phẩm báo chí tham dự Giải trên các ấn phẩm, loại hình báo chí theo Thể lệ của Giải.

- Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung, kịch bản... phục vụ công tác tổ chức trao Giải.

5. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch triển khai; Nghiên cứu, nắm vững Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 và quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, nhân dân tích cực sáng tác, tham dự Giải thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, trong đó chú trọng đăng tải các bài viết chất lượng trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của địa phương, đảm bảo tiêu chí dự thi.

- Phối hợp cung cấp tư liệu, tài liệu; giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu phục vụ đội ngũ phóng viên sáng tác các tác phẩm báo chí, đảm bảo chân thực, khách quan, hiệu quả.

- Gửi báo cáo kết quả triển khai Giải về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 10/10/2024.

6. Các đơn vị đầu mối

Ban Tổ chức Giải thưởng phân công các đơn vị: Hội Nhà báo; Đài  Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Báo Yên Bái; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc làm nhiệm vụ đầu mối, triến khai Giải thưởng ở cơ sở' và thu nhận, chọn lọc các tác phẩm đáp ứng đủ tiêu chí nêu trong Thể lệ Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đảng uỷ Công an tỉnh, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành triển khai Giải, thu nhận tác phẩm trong ngành (ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố), rà soát, chọn lọc các hồ sơ đủ điều kiện gửi dự thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024 của Ban Tổ chức Giải thưởng. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Giải thưởng (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH YÊN BÁI