Yên Bái tăng cao sản lượng thịt hơi xuất chuồng 2 tháng đầu năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 10:13:18 AM

YênBái - Do nhu cầu phục vụ Tết Nguyên đán nên sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 2 tháng đầu năm của tỉnh Yên Bái tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

2 tháng đầu năm 2024, Yên Bái xuất chuồng 1.195 con bò, tăng 4,18% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi đạt 226 tấn, tăng 4,53%.
2 tháng đầu năm 2024, Yên Bái xuất chuồng 1.195 con bò, tăng 4,18% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi đạt 226 tấn, tăng 4,53%.

Cụ thể, toàn tỉnh đã xuất chuồng gần 3.700 con trâu, bò tăng gần 4, 2% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi đạt trên 870 tấn , tăng trên 4,3% so với cùng kỳ. Riêng lợn đã xuất chuồng 148.530 con, tăng 4,95% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi đạt 11.490 tấn, tăng 5,07%; gia cầm đạt 3.280 tấn, tăng 5,81% so với cùng kỳ...

Bên cạnh phát triển chăn nuôi, 2 tháng đầu năm, Yên Bái còn quan tâm và duy trì các hoạt động kiểm dịch thú y, kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm tra, xử lý, giám sát các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc và kiểm tra điều kiện kinh doanh, buôn bán thuốc thú y theo quy định. Trên địa bàn không phát sinh bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm. 

Trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục…; kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào trên địa bàn tỉnh. 

Thành Trung