Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2024

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 2:38:59 PM

YênBái - Sáng 1/3, tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách tỉnh Bắc Kạn.
Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách tỉnh Bắc Kạn.

Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Theo đánh giá tại Hội nghị, năm 2023, các hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc được triển khai đúng quy định, bám sát hướng dẫn của Trung ương, như: xây dựng kế hoạch hoạt động; ký kết giao ước thi đua; xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm; trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua… góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị tại mỗi tỉnh đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức thực hiện. Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, bám sát các tiêu chuẩn theo quy định; việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn.

Năm 2024, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội...; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”; đẩy mạnh công tác nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các sáng kiến, điển hình tiên tiến...


Lãnh đạo các tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2024.

Những cách làm mới, sáng tạo của Yên Bái

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái- Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đã hoàn thành 29/32 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đứng thứ 7/14 tỉnh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 36/63 tỉnh, thành phố. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản lọt vào tốp khá cao trong mặt bằng chung của cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh trong Vùng...

Những kết quả đó có vai trò quan trọng của các phong trào thi đua và những cách làm mới, sáng tạo của địa phương. Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong khu vực về xây dựng nông thôn mới; là tỉnh đứng đầu trong khu vực và thứ 4 trong cả nước về giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tỉnh luôn coi trọng công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa theo đúng phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "biến di sản thành tài sản” phục vụ nhiệm vụ phát triển du lịch... 

Đặc biệt, năm 2023, là năm thứ 5 tỉnh Yên Bái thực hiện "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, tạo động lực thi đua và sức lan tỏa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Cùng với thi đua, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, kịp thời và thực hiện có hiệu quả ở cả 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến), đặc biệt là trong triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, thưởng nông thôn mới... đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đề xuất, kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm ưu tiên dành nguồn lực đầu tư các công trình dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai; có chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu; phát triển kinh tế dưới tán rừng để người dân yên tâm sống được nhờ rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị Trung ương xem xét ban hành đề án, dành nguồn lực và có chính sách cụ thể hỗ trợ, khuyến khích việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong vùng; tiếp tục nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích trong đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên kết phát triển kinh tế - xã hội, nhất là liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương trong phát triển du lịch để hình thành các động lực tăng trưởng du lịch theo phương châm "Một cung đường, nhiều điểm đến”, hình thành sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương; hợp tác chặt chẽ trong đầu tư, phát triển sản phẩm, truyền thông quảng bá và triển khai các chiến dịch kích cầu du lịch...

Tại Hội nghị, qua chấm điểm, bình xét, tỉnh Yên Bái đạt số điểm cao thứ 2 trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

Hội nghị đã thống nhất bầu tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2024; tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2024.

Thành Trung