Văn Yên tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 3:25:12 PM

YênBái - Ngày 1/3, Huyện uỷ Văn Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 26 điểm cầu của các xã, thị trấn và đảng bộ cơ quan chính quyền trên địa bàn và phát trực tiếp trên trang Fanpage "Hương quế Văn Vên” của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi, học tập.

Tại Hội nghị, gần 5.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Văn Yên đã được Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt  Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” với các nội dung: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; quan điểm của Đảng ta về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Qua chuyên đề làm rõ một số kết quả nổi bật trong việc duy trì, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái qua các giai đoạn cách mạng từ năm 1945 đến nay; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Đây cũng là cơ hội để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, nhận thức rõ và quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong chuyên đề năm 2024. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thu Trang