Văn Yên khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/4/2024 | 8:57:09 AM

YênBái - UBND huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị, UBND huyện và các xã, thị trấn của Văn Yên quan tâm triển khai thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết theo hình thức trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần tăng; bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã hoạt động ngày càng hiệu quả, đã có nhiều mô hình, sáng kiến được áp dụng trong giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho tổ chức và người dân. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác CCHC của huyện dẫn đầu trong 9 huyện, thị xã, thành phố. 

Năm 2023, Văn Yên vinh dự là 1 trong 17 địa phương, bộ, ban, ngành được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong triển khai Đề án 06; là năm đầu tiên huyện có 2 sáng kiến về CCHC được hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận và là huyện duy nhất trong 9 đơn vị cấp huyện đạt danh hiệu này. 

Bên cạnh đó, Văn Yên đứng thứ 2 trên 9 huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số DTI (Chỉ số chuyển đổi số cấp huyện). Huyện đã có 82% công dân trên địa bàn huyện đủ điều kiện đánh giá đạt tiêu chí công dân số theo quy định tiêu chí của UBND tỉnh; 55.652 người cài đặt thành công ứng dụng Yenbai-S, đạt 118,33% so với kế hoạch; dẫn đầu toàn tỉnh về cài đặt ứng dụng VNIED. Năm 2023, cũng là năm UBND huyện Văn Yên ra mắt thành công Bộ phận Phục vụ hành chính công số, thực hiện mô hình "TTHC không giấy hẹn"… Kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC, Văn Yên đạt 60,75/65 điểm.

Về xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan, các xã, thị trấn năm 2024, Phòng Nội vụ đứng thứ nhất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đứng thứ 12 trong các cơ quan chuyên môn. Đối với các xã, thị trấn, đứng đầu là UBND xã Đông Cuông, đứng thứ 25 là UBND xã Phong Dụ Thượng.

Dịp này UBND huyện Văn Yên đã khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023.

Hai sáng kiến về CCHC của huyện Văn Yên được hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận:

1- Sáng kiến "Xây dựng và tổ chức vận hành ứng dụng Dữ liệu số Auto Data về kinh tế số - xã hội huyện Văn Yên"

2- Sáng kiến "Giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên".

Thủy Thanh