Yên Bái: Tọa đàm khoa học về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2024 | 4:14:38 PM

YênBái - Chiều 22/4, Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái và Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thời kỳ đổi mới - Nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm
Quang cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các nhà nghiên cứu, khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cụ thể trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng qua phân tích thực trạng và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; những vấn đề đặt ra; một số kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái; dự báo các yếu tố tác động; một số giải pháp và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái...

Phát biểu tại Tọa đàm, các đồng chí: Nguyễn Minh Toàn- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái; Phạm Tiến Hưng- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái; PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều khẳng định: Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới trên cơ sở những nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới từ thực tiễn của tỉnh Yên Bái.

Đặc biệt, những ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia tại buổi Tọa đàm đã được Ban tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, chắt lọc để đề xuất với tỉnh nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới.

Buổi Tọa đàm cũng là cơ hội giúp các giảng viên của Trường Chính trị Yên Bái; Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thêm những tài liệu khoa học quý, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Văn Tuấn