Yên Bái phát động Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/5/2024 | 10:20:05 AM

YênBái - Sáng 21/5, tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với huyện tổ chức Lễ phát động triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện (TKĐ)” năm 2024.

Chương trình thi đua "Gia đình TKĐ” năm 2024 sẽ góp phần xây dựng hình ảnh hộ gia đình có lối sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại thông qua sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường; khuyến khích, lan tỏa tinh thần TKĐ theo chủ trương TKĐ của Nhà nước và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/07/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường TKĐ giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. 

Đồng thời, thông qua chương trình sẽ góp phần nâng cao ý thức và chia sẻ với khách hàng các giải pháp TKĐ đơn giản, thông minh; phổ biến và lan tỏa các mô hình, sáng kiến trong việc thực hành TKĐ đạt hiệu quả của các hộ gia đình và lan tỏa thông điệp "TKĐ, thành thói quen” trong cộng đồng, nhằm tạo thói quen trong cộng đồng về việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, giúp giảm thiểu chi phí và hình thành phong trào TKĐ đến mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển xanh, bền vững


Các hộ gia đình nghe cán bộ Công ty Điện lực hướng dẫn cách thức tham gia Chương trình thi đua "Gia đình TKĐ” năm 2024.

Tại Chương trình, cán bộ Công ty Điện lực đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình cách thức tham gia Chương trình thi đua "Gia đình TKĐ” và lợi ích từ TKĐ mang lại. Chương trình "Gia đình TKĐ” năm 2024 được áp dụng tại các hộ gia đình thuộc địa bàn thị trấn Yên thế và 2 xã Yên Thắng, Liễu Đô, huyện Lục Yên.

Chương trình sẽ thực hiện trong 3 giai đoạn gồm: phát động chương trình, các hoạt động truyền thông đồng hành và tổng kết chương trình.

Thời gian áp dụng thi đua cho các hộ gia đình TKĐ sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2024 với tổng giá trị giải thưởng 90 triệu đồng. Trong đó, có 120 giải thưởng dành cho hộ "Gia đình TKĐ” và 30 giải thưởng dành cho hộ "Gia đình TKĐ tiêu biểu”. 

Để đạt được danh hiệu "Gia đình TKĐ”, mỗi gia đình tham gia chương trình phải tiết kiệm tối thiểu từ 10% sản lượng điện tiêu thụ trở lên so với các tháng cùng kỳ năm 2023 và tiết kiệm liên tục trong các tháng thực hiện chương trình thi đua còn danh hiệu "Gia đình TKĐ tiêu biểu” dành cho các hộ có kết quả TKĐ cao nhất trong số các hộ được công nhận là "Gia đình TKĐ” và có sử dụng các sản phẩm TKĐ, thân thiện với môi trường.

Dự kiến, thời gian tổng kết trao thưởng Chương trình thi đua "Gia đình TKĐ” năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10/2024.


 Lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia Chương trình "Gia đình TKĐ" năm 2024 tại huyện Lục Yên.

Thanh Chi - Bùi Minh