Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khảo sát việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác tại Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/5/2024 | 5:24:56 PM

YênBái - Ngày 28/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái đã khảo sát việc thực hiện Đề án 05 ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023 - 2025 tại huyện Văn Chấn.

Đoàn khảo sát tham quan công trình bia di tích trận đánh đèo Din do Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lịch vận động xã hội hoá để xây dựng, cải tạo.
Đoàn khảo sát tham quan công trình bia di tích trận đánh đèo Din do Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lịch vận động xã hội hoá để xây dựng, cải tạo.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế mô hình của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lịch, mô hình tiêu biểu trong vận động nhân dân đóng góp để nâng cấp, tu bổ, tôn tạo các công trình văn hoá, di tích trên địa bàn xã Đại Lịch. 

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lịch đã vận động xã hội hoá trên 30 triệu đồng để xây dựng, cải tạo bia di tích trận đánh đèo Din. Ban Chỉ huy quân sự xã còn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của xã và Chi đoàn Sở Tài chính, các tổ chức, cá nhân ủng hộ đúc tượng đồng Anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ đặt tại nhà truyền thống của xã đồng thời vận động hỗ trợ 1 gia đình thôn đội trưởng tại thôn Khe Đồng làm nhà với số tiền 35 triệu đồng…

Tiếp đó, đoàn khảo sát thực tế mô hình điển hình tiên tiến "Tổ hợp tác trồng măng Bát độ” tại xã Suối Bu. Anh Sùng A Dê - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là người đã vận động nhân dân trồng tre măng Bát độ, thành lập Tổ hợp tác trồng tre Bát độ với 6 thành viên. Đến nay, Tổ hợp tác đã trồng trên 35 ha tre Bát độ tại 3 thôn Ba Cầu, Bu Cao và Làng Hua với hơn 200 hộ tham gia. Hiện 5 ha đã cho thu hoạch, anh Dê là người thu mua sản phẩm măng tươi cho bà con. Năm 2022 - 2023, nhân dân xã Suối Bu đã thu hoạch hơn 20 tấn sản phẩm măng tươi, giá trị kinh tế trên 100 triệu đồng, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Làm việc với huyện Văn Chấn, đoàn đã nghe báo cáo việc thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; trọng tâm là đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025” và kết quả xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. 

Đến nay, thực hiện Đề án 05, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn đạt chuẩn mức độ 1, đến nay đã đạt chuẩn 5/8 tiêu chí. Quan tâm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, toàn huyệncó 159 mô hình điển hình tiên tiếp cấp tỉnh, trong đó có 120 mô hình tập thể, 39 mô hình cá nhân; 744 mô hình cấp huyện, trong đó có trên 380 mô hình tập thể, 363 mô hình cá nhân.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của huyện, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao việc triển khai thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Đề án 05, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Trung tâm Chính trị đạt chuẩn, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác; quan tâm khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu học và làm theo Bác; thường xuyên rà soát, bổ sung, thay thế các mô hình điển hình tiến tiến phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương….

Phan Tuấn (Trung tâm TT và VH Văn Chấn)