Tòa án nhân dân 2 cấp Yên Bái xét xử trực tuyến 24 phiên tòa hình sự

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2024 | 4:53:12 PM

YênBái - 6 tháng đầu năm 2024, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 287 vụ với 557 bị cáo (giảm so với cùng kỳ năm trước).

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy.
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Tòa đã thụ lý 65 vụ với 175 bị cáo; giải quyết 53 vụ, 115 bị cáo, đạt 81,54 %. Trong đó: án hình sự sơ thẩm đã thụ lý 42 vụ, 142 bị cáo; giải quyết 34 vụ, 88 bị cáo; đưa ra xét xử 32 vụ, 43 bị cáo. Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã thụ lý 222 vụ, 382 bị cáo; giải quyết 173 vụ, 282 bị cáo, đạt 77,93%. Các tòa án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 9 vụ, 25 bị cáo; đưa ra xét xử 164 vụ, 262 bị cáo. 

Qua công tác xét xử án hình sự cho thấy, một số loại tội phạm vẫn chiếm tỷ lệ cao, như nhóm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (100 vụ, 142 bị cáo); tội xâm phạm sở hữu  (43 vụ, 57 bị cáo); các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người (49 vụ, 77 bị cáo). 

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức 24 phiên tòa hình sự xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33 của Quốc hội khóa XV. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến thể hiện đột phá trong cải cách tư pháp, trong xây dựng tòa án điện tử giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội. 

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng công khai, dân chủ, bình đẳng. Hội đồng xét xử không hạn chế thời gian dành cho tranh tụng, tố tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mình theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Trên cơ sở kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử đưa ra các phán quyết đúng pháp luật, được dư luận xã hội ủng hộ, củng cố niềm tin vào công lý. 

Hoài Văn