Phát biểu bế mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/3/2019 | 12:45:06 PM

YênBái - Sáng 15/3, Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu với bạn đọc phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

>> Khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

>> Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 6 nghị quyết chuyên đề

 

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh

-Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh

-Thưa các đồng chí đại biểu dự kỳ họp.

Sau môt thời gian làm việc nghiêm túc, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 - HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương tình đề ra, Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết trình kỳ họp và hoàn thành quy tình bổ sung một số chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ngay sau kỳ họp này, giao UBND tỉnh sớm ban hành quyết định, văn bản cụ thể các nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện khẩn trương theo thẩm quyền.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu trong tổ chức thực hiện nghị quyết kỳ họp này của HĐND tỉnh như sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nhân thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo tinh thần Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu phải tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện sâu sát, cụ thể, khoa học, với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất, đảm bảo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019, nhằm cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và tạo nền tảng, tiền đề quan trọng để tỉnh ta phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Hai là, quán triệt đầy đủ, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân để thực hiện tôt phương châm hành động của năm 2019 "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và chủ đề của năm "Đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh” tạo được sự thống nhất cao, nỗ lực lớn và đổi mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời tập trung xây dựng văn hóa công sở "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”, không để xảy ra hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức… vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những công việc chung của địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh, của nhân dân.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Ba là, chủ động làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, đảm bảo công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; khắc phục ngay tình trạng một số sở, ngành, địa phương đùn đẩy trách nhiệm hoặc trì trệ, ách tắc, cản trợ sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị gắn với nêu cao tinh thần "đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận” trong tập thể lãnh đạo, trong đội ngũ cán bô, công chức, viên chức, cùng nhau nỗ lực vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về các nội dung tại Kỳ họp, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 – 2025 để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp – yếu tố quan trọng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

HĐND tỉnh giao Thường trực và các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng bám sát địa phương, cơ sở, đối tượng, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những việc làm tích cực, mô hình tốt để nhân rộng; đồng thời kiến nghị giải quyết những khó khăn, hạn chế, bất cập, đảm bảo nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, năng động mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực và từng ngành, từng địa phương để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019 của tỉnh.

Thưa các vị đại biểu.

Thưa HĐND tỉnh!

Kỳ họp của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các đồng chí đã về dự Kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự chủ động của các ban HĐND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan và các cơ quan thông tin, báo chí góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa XVIII. Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 YBĐT

Tags Phạm Thị Thanh Trà Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Yên Bái

  •  
Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 22/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục phát huy lợi thế, có kế hoạch và giải pháp cụ thể trong phát triển các sản phẩm chủ lực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tặng hoa chức mừng đồng chí Nông Văn Lịnh và đồng chí Giàng A Tông.

Chiều  22/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 9, khóa XIV nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục