Phát biểu bế mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/3/2019 | 12:45:06 PM

YênBái - Sáng 15/3, Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu với bạn đọc phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

>> Khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

>> Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 6 nghị quyết chuyên đề

 

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh

-Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh

-Thưa các đồng chí đại biểu dự kỳ họp.

Sau môt thời gian làm việc nghiêm túc, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 - HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương tình đề ra, Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết trình kỳ họp và hoàn thành quy tình bổ sung một số chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ngay sau kỳ họp này, giao UBND tỉnh sớm ban hành quyết định, văn bản cụ thể các nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện khẩn trương theo thẩm quyền.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu trong tổ chức thực hiện nghị quyết kỳ họp này của HĐND tỉnh như sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nhân thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo tinh thần Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu phải tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện sâu sát, cụ thể, khoa học, với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất, đảm bảo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019, nhằm cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và tạo nền tảng, tiền đề quan trọng để tỉnh ta phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Hai là, quán triệt đầy đủ, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân để thực hiện tôt phương châm hành động của năm 2019 "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và chủ đề của năm "Đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh” tạo được sự thống nhất cao, nỗ lực lớn và đổi mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời tập trung xây dựng văn hóa công sở "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”, không để xảy ra hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức… vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những công việc chung của địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh, của nhân dân.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Ba là, chủ động làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, đảm bảo công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; khắc phục ngay tình trạng một số sở, ngành, địa phương đùn đẩy trách nhiệm hoặc trì trệ, ách tắc, cản trợ sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị gắn với nêu cao tinh thần "đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận” trong tập thể lãnh đạo, trong đội ngũ cán bô, công chức, viên chức, cùng nhau nỗ lực vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về các nội dung tại Kỳ họp, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 – 2025 để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp – yếu tố quan trọng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

HĐND tỉnh giao Thường trực và các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng bám sát địa phương, cơ sở, đối tượng, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những việc làm tích cực, mô hình tốt để nhân rộng; đồng thời kiến nghị giải quyết những khó khăn, hạn chế, bất cập, đảm bảo nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, năng động mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực và từng ngành, từng địa phương để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019 của tỉnh.

Thưa các vị đại biểu.

Thưa HĐND tỉnh!

Kỳ họp của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các đồng chí đã về dự Kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự chủ động của các ban HĐND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan và các cơ quan thông tin, báo chí góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa XVIII. Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 YBĐT

Tags Phạm Thị Thanh Trà Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Yên Bái

  •  
Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bàyTờ trình

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định các nội dung quan trọng. Sau đây là toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong lễ khai mạc kỳ họp:

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Sáng 20-5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Trong đó, Chính phủ đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục