Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/12/2022 | 10:45:47 AM

YênBái - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời gian 2,5 ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định.


Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị. 

Đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu HĐND có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vương lên; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.


Chủ tọa Kỳ họp.

Công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới 

Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2022 của HĐND tỉnh; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các tờ trình trình Kỳ họp và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do bà Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: Năm 2022, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật. Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền.


 Bà Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đứng thứ 8/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị quyết số 67 ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt được kết quả quan trọng. Dự ước đến hết năm, sẽ có 16/31 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 15/31 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 01 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (GRDP bình quân đầu người đạt 47,46 triệu đồng, bằng 94,7% kế hoạch). 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 8,62%, đứng thứ 8/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%; Số lượt khách du lịch gấp 2,0 lần; Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 31,4%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 4,7%; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,5%; ... 


Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; tỉnh cũng đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. 

Cùng với đó, Yên Bái đã triển khai linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Năm 2023, với chủ đề "Quyết liệt triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” gắn với phương châm hành động "Tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, tỉnh đã đề ra 32 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.


 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trao đổi bên lề Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7 và một số kiến nghị gửi kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả hoạt động kiểm sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Cũng trong buổi sáng nay, các đại biểu nghe 9 tờ trình và 2 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về 5 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Những thông tin về Kỳ họp sẽ được Báo Yên Bái tiếp tục cập nhật.

Thanh Chi – Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags HĐND tỉnh Yên Bái kinh tế xã hội kỳ họp thứ 9 kỳ họp thứ 8

Các tin khác

Sáng nay - 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Sáng nay - 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Sáng nay - 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Kỳ họp này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Một gian hàng trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Sáng nay - 8/12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục