Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chuyển biến tích cực từ công tác kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/2/2023 | 7:53:19 AM

YênBái - Thực hiện Đề án số 04, cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, giám sát 172 tổ chức đảng cấp dưới và 2.013 đảng viên.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác.
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác.


Đến nay, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã cơ bản bảo đảm toàn diện, theo lộ trình thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án 04) và Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Ngay sau khi có Đề án số 04, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện, xác định 4 chỉ tiêu cấp ủy các cấp, 9 chỉ tiêu UBKT các cấp, 2 chỉ tiêu đối với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và 2 chỉ tiêu đối với cấp chi bộ phải thực hiện. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 - 2025”. 

Theo đó, đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu để cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối cần thực hiện, đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để cấp uỷ, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 


Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bám sát nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu của Đề án số 04 và Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. 

Chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của cấp ủy và UBKT cấp trên, phấn đấu các cấp ủy và UBKT các cấp hoàn thành các chỉ tiêu đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao…

Cùng với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Chú trọng đôn đốc, giám sát việc thực hiện thông báo, quyết định sau kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... 

Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh còn chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên thông qua dự các cuộc họp, hội nghị, qua các buổi làm việc, qua báo cáo định kỳ của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thường xuyên nắm tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của UBKT Đảng ủy Khối; kết quả hoạt động của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả. 

Thực hiện Đề án số 04, cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 172 tổ chức đảng cấp dưới và 2.013 đảng viên. Qua đó đã kịp thời giúp các tổ chức đảng theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn sớm không để hạn chế, khuyết điểm để trở thành sai phạm, vi phạm kỷ luật của Đảng. 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cho biết: "UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giảm sát 125 tổ chức đảng cấp dưới và 210 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên…”.

Đến nay, Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh đã thực hiện 21/22 chỉ tiêu nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm toàn diện, theo lộ trình thực hiện Đề án 04 và Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm được các quy định của Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối.

Thành Trung

Tags Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp công tác kiểm tra giám sát Đề án số 04

Các tin khác

Chiều nay - 30/3, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023 và quyết định các dung thuộc thẩm quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Tối 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Sáng 30/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 386 ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Yên đến nhận công tác tại Sở TT&TT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1/4/2023.

Tối 29/3, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục