Đề xuất bổ sung chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2023 | 5:11:14 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Tổng Thư ký Quốc hội vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lý do một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn không vào diện được lấy phiếu tín nhiệm.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ  do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), tại kỳ họp thứ 5, chiều 30/5. Nghị quyết này khi được ban hành sẽ thay thế Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

Không lấy phiếu tín nhiệm với người đang chữa bệnh hiểm nghèo

Trình bày tờ trình, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo có sửa đổi, bổ sung về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể là bổ sung chức danh Tổng Thư ký Quốc hội cho phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Quy định số 96-QĐ/TW, điều chỉnh một số chức danh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Bên cạnh đó sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Quốc hội về đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm. 

Liên quan nội dung này, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo như tờ trình là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 6 tháng liên tục trở lên để bảo đảm chặt chẽ. 

Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần lý giải rõ hơn về lý do không đưa một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm, chẳng hạn như Thẩm phán TAND tối cao, thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Phó Trưởng Ban của  HĐND, Hội thẩm TAND.

Kết quả thực hiện cam kết và lời hứa cũng là căn cứ

Về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, Nghị quyết số 85/2014/QH13 chỉ nêu 2 tiêu chí gồm: Phẩm chất chính  trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Kết quả thực  hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Dự thảo nghị quyết lần này đã quy định chi tiết nội dung của các tiêu chí đánh giá phù hợp và bổ sung nội dung trách nhiệm của người được lấy phiếu trong triển khai nghị quyết, kết luận về công tác giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND, các Ban của HĐND; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tôn trọng, lắng nghe và nghiên cứu để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả thực hiện cam kết và lời hứa (nếu có). 

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.  

Dự thảo bổ sung 1 điều quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, minh  bạch và đúng pháp luật.

Có ý kiến trong Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm đối với các tổ chức, cá nhân khác (không chỉ người được lấy phiếu, người ghi phiếu) có hành vi làm ảnh hưởng đến tính khách quan, chính  xác của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm như việc khiếu nại, tố cáo,  cung cấp thông tin sai sự thật; cùng với đó làm rõ nội hàm của hành vi "vận động” trong quy định cấm...

Xin từ chức khi tín nhiệm thấp

Về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp” thì xin từ chức, trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.  

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND miễn nhiệm.

Người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến  cho rằng, việc bỏ phiếu tín nhiệm nên được xác định là một công đoạn trong quá  trình xem xét kỷ luật đối với cán bộ là người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND  bầu hoặc phê chuẩn.

Bởi vì, theo dự thảo thì các trường hợp được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND thường là do phát hiện có dấu hiệu sai phạm hoặc qua lấy phiếu tín nhiệm cho thấy người đó có mức độ tín nhiệm thấp.

Do đó, ý kiến này đề  nghị trong trường hợp người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có từ quá nửa tổng số đại biểu trở lên đánh giá không tín nhiệm thì cần áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc hơn, đó là Quốc hội, HĐND tiến hành bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị cách chức đối với người đó. 

Nghị quyết nếu được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vì không phải do HĐND bầu mà là do Chủ tịch UBND cấp trên bổ  nhiệm.

Mặc dù không được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND nhưng Chủ tịch UBND quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành  phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm như đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo cấp ủy địa phương theo Quy định số 96-QĐ/TW.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Fidel castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, thị sát Căn cứ quân sự Tân Lâm-Dốc Miếu trên Hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy (ngày 15/9/1973).

Trong cuốn sách: Tối mật: Những người Cuba trên đường Hồ Chí Minh (xuất bản năm 1990 tại La Habana), Đại sứ Cuba tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Raúl Valdés Vivó cho biết ý tưởng thăm Việt Nam nảy sinh trong dịp Chủ tịch Fidel castro đón tiếp phái đoàn cấp cao Việt Nam tại La Habana vào đầu năm 1970.

Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam - Cuba đã đến đặt hoa tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại Công viên Fidel.

Kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, Đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và Việt Nam đã đến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia vào Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia vào Dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ TAND tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra việc thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai tại phường Nguyễn Thái Học

Thành phố Yên Bái đã có 16/31 chỉ tiêu hoàn thành theo Chương trình 135 của Tỉnh ủy,; 5/31 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; 4/31 chỉ tiêu đạt từ 50 – 74,6% kế hoạch và 6 chỉ tiêu chưa tính kết quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục