Đề xuất bổ sung chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2023 | 5:11:14 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Tổng Thư ký Quốc hội vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lý do một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn không vào diện được lấy phiếu tín nhiệm.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ  do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), tại kỳ họp thứ 5, chiều 30/5. Nghị quyết này khi được ban hành sẽ thay thế Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

Không lấy phiếu tín nhiệm với người đang chữa bệnh hiểm nghèo

Trình bày tờ trình, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo có sửa đổi, bổ sung về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể là bổ sung chức danh Tổng Thư ký Quốc hội cho phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Quy định số 96-QĐ/TW, điều chỉnh một số chức danh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Bên cạnh đó sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Quốc hội về đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm. 

Liên quan nội dung này, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo như tờ trình là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 6 tháng liên tục trở lên để bảo đảm chặt chẽ. 

Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần lý giải rõ hơn về lý do không đưa một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm, chẳng hạn như Thẩm phán TAND tối cao, thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Phó Trưởng Ban của  HĐND, Hội thẩm TAND.

Kết quả thực hiện cam kết và lời hứa cũng là căn cứ

Về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, Nghị quyết số 85/2014/QH13 chỉ nêu 2 tiêu chí gồm: Phẩm chất chính  trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Kết quả thực  hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Dự thảo nghị quyết lần này đã quy định chi tiết nội dung của các tiêu chí đánh giá phù hợp và bổ sung nội dung trách nhiệm của người được lấy phiếu trong triển khai nghị quyết, kết luận về công tác giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND, các Ban của HĐND; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tôn trọng, lắng nghe và nghiên cứu để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả thực hiện cam kết và lời hứa (nếu có). 

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.  

Dự thảo bổ sung 1 điều quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, minh  bạch và đúng pháp luật.

Có ý kiến trong Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm đối với các tổ chức, cá nhân khác (không chỉ người được lấy phiếu, người ghi phiếu) có hành vi làm ảnh hưởng đến tính khách quan, chính  xác của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm như việc khiếu nại, tố cáo,  cung cấp thông tin sai sự thật; cùng với đó làm rõ nội hàm của hành vi "vận động” trong quy định cấm...

Xin từ chức khi tín nhiệm thấp

Về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp” thì xin từ chức, trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.  

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND miễn nhiệm.

Người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến  cho rằng, việc bỏ phiếu tín nhiệm nên được xác định là một công đoạn trong quá  trình xem xét kỷ luật đối với cán bộ là người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND  bầu hoặc phê chuẩn.

Bởi vì, theo dự thảo thì các trường hợp được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND thường là do phát hiện có dấu hiệu sai phạm hoặc qua lấy phiếu tín nhiệm cho thấy người đó có mức độ tín nhiệm thấp.

Do đó, ý kiến này đề  nghị trong trường hợp người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có từ quá nửa tổng số đại biểu trở lên đánh giá không tín nhiệm thì cần áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc hơn, đó là Quốc hội, HĐND tiến hành bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị cách chức đối với người đó. 

Nghị quyết nếu được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vì không phải do HĐND bầu mà là do Chủ tịch UBND cấp trên bổ  nhiệm.

Mặc dù không được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND nhưng Chủ tịch UBND quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành  phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm như đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo cấp ủy địa phương theo Quy định số 96-QĐ/TW.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 30/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 30/5, Ban Chấp Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Quốc hội chiều nay sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về việc sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 30/5, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục