Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/7/2023 | 9:01:35 AM

YênBái - Sáng nay – 7/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 12. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

>> Phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

>> Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

- Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp,

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thực hiện chức năng giám sát; thảo luận, quyết nghị ban hành một số chính sách, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chào mừng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; kính chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Căn cứ chương trình, nội dung của Kỳ họp đã được thông qua, tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị thông qua như sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều quốc gia, khu vực; tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn… Những yếu tố trên đã tác động sâu rộng đến kinh tế toàn cầu, đã nhiều nền kinh tế lớn bị suy thoái.

Ở trong nước, áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng; giá xăng, dầu, nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào biến động mạnh; thị trường bất động sản, tài chính, tín dụng gặp nhiều khó khăn; kết hợp với những diễn biến phức tạp của thiên tai, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, quán triệt phương châm hành động "Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là:

Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,59%, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó: tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp đạt 5,85%, cao nhất Vùng và thứ 4/63 tỉnh, thành phố; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 8,86%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong Vùng và thứ 16/63 tỉnh, thành phố; khu vực dịch vụ đạt 5,54%.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 7.600 tỷ đồng, vượt 2,5% kịch bản tăng trưởng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, đến hết 30/6/2023 đã giải ngân được 35,1%kế hoạch vốn đã giao, riêng đối với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao đạt 39,4%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 4/14 tỉnh trong Vùng và thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ: chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên; các chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đều vượt kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; giảm nghèo nhanh, bền vững; giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Các đại biểu dự Kỳ họp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Để có được những kết quả tích cực trên đây, bên cạnh sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, có vai trò rất quan trọng của HĐND tỉnh trong việc xây dựng, ban hành kịp thời và giám sát thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự tham gia tích cực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và chúc những kết quả tích cực mà Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023.

Thưa các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế như đã nêu trong các báo cáo trình Kỳ họp. Cụ thể là: còn 05 chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt mục tiêu kế hoạch; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được thông thoáng, thuận lợi; năng lực cạnh tranh của tỉnh còn thấp.

Trong bối cảnh dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2023 chúng ta còn tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

(1) Bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 để thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ở mức cao nhất.

Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng năm 2023 đã được phê duyệt, nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt các giải pháp cho phù hợp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà kết quả thực hiện còn ở mức thấp; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung đối với các lĩnh vực, sản phẩm còn có dư địa tăng trưởng để khai thác, phát huy, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV và cả năm 2023.

(2) Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhất là các dự án, công trình trọng điểm; các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới.

(4) Tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Trọng tâm là:

- Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm, cấp chứng chỉ rừng bền.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời, tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện theo cam kết.

- Thường xuyên rà soát kỹ các khoản thu, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững, bảo đảm thu ngân sách năm 2023 đạt trên 5.200 tỷ đồng.

(5) Quan tâm chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh. Huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững, Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân năm 2023 và Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.


                                   Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp.

(6) Tăng cường mở các đợt cao điểm đấu tranh tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn.

(7) Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung vào việc hỗ trợ, đồng hành, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Quyết tâm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh năm 2023.

2. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A, nhóm B; điều chỉnh kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Đây đều là những nghị quyết quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công của tỉnh trong năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, cho chủ trương định hướng để Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo nghị quyết bảo đảm tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào nội dung các dự thảo nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

3. Một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp là thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh đối với hoạt động của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh, thông qua báo cáo giám sát việc thực hiện, trả lời kiến nghị của cử tri, các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND, cũng như tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây cũng là một trong các giải pháp quan trọng về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn những lĩnh vực, nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đang được cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị để tiến hành giám sát, chất vấn nhằm làm rõ trách nhiệm của UBND, các cơ quan chuyên môn, các thành viên UBND tỉnh; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Theo chương trình Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và quyết nghị thông qua 27 nghị quyết, đây là những nội dung hết sức quan trọng, có tác động lớn tới kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, cũng là kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp diễn ra trong thời gian 02 ngày; nội dung, chương trình Kỳ họp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến định hướng để các cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình Kỳ họp.

Một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình Kỳ họp để các đại biểu HĐND tỉnh có đầy đủ thông tin và căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua.

Ngay sau Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sáu tháng cuối năm 2023 là thời gian quý báu để chúng ta khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, tăng tốc, về đích, với mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của năm 2023, tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Công Cường.

Chiều 22/5, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái, BHXH Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành, TAND Tối cao xem bản đồ quy hoạch thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở TAND thành phố Yên Bái.

Chiều 22/5, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh án Toà án nhân dân (TAND) cùng Đoàn công tác của Tòa án về việc hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng trụ sở TAND thành phố Yên Bái thuộc kế hoạch năm 2024 - 2025.

Đồng chí Giàng A Tông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong hai ngày 21 - 22/5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Trạm Tấu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với sự tham dự của 122 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham gia

Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã tổ chức 68 buổi với trên 4.720 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục