Yên Bái hoàn thành xuất sắc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/8/2023 | 3:21:30 PM

YênBái - Ngày 9/8, cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Yên Bái 1 bên 3 cấp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã xác định.


Dự chỉ đạo, bế mạc Diễn tập có đồng chí: Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo một số tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Yên Bái chỉ đạo phần thực binh bắn chiến đấu. 

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái ở 3 cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sau gần 2 ngày diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập KVPT 1 bên 3 cấp tỉnh Yên Bái năm 2023 có đề mục "Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ" đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, kỹ thuật. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu 2 đánh giá chung, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái ở 3 cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, có nhiều nội dung mới, một số tình huống phát sinh do Ban chỉ đạo Diễn tập đưa ra không có trong ý định, kịch bản. Nhưng trên cương vị, chức trách được giao, các vị trí đã thể hiện tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. 

Nhiều đồng chí đã thể hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình trong các tình huống khẩn cấp, giúp địa phương nhanh chóng ổn định tình hình; trên cương vị đảm nhiệm trong khung diễn tập, căn cứ vào nhiệm vụ công tác, đã đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các nội dung phù hợp với điều kiện thời chiến và thực tiễn của tỉnh.


Phần thực binh bắn chiến đấu.

Do được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, các nội dung diễn tập được điều hành nhịp nhàng, theo đúng ý định, kế hoạch đã xác định. Phần thực binh xử lý tình huống A2 của lực lượng công an, thực hành bắn chiến đấu của quân đội và dân quân tự vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. 


Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 phát biểu tại Hội nghị bế mạc.

 Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các thành phần tham gia Diễn tập

Phát biểu bế mạc Diễn tập, Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Hồng Chương đã biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức thành công cuộc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. 

Sự thành công của cuộc diễn tập có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo và đạo diễn Diễn tập KVPT Quân khu bổ sung thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện chỉ đạo đến điều hành diễn tập. Đây là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực trong KVPT; đồng thời bổ sung, xây dựng phương án tác chiến, sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

Quá trình diễn tập, Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh và khung diễn tập đã quán triệt, vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, về vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 28 (khóa X) của Bộ Chính trị trong từng nội dung diễn tập, bảo đảm sát thực địa phương và nhiệm vụ của từng ngành, từng lực lượng. 

Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các thành phần tham gia Diễn tập; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng để triển khai tổ chức diễn tập KVPT của tỉnh theo đúng kế hoạch; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh và các địa phương tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến KVPT và khả năng bảo đảm thực tế của địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức diễn tập và xây dựng KVPT ở địa phương trong tình hình mới.  


Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập thực binh bắn chiến đấu.


Lãnh đạo Quân khu 2 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2023. 


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tại Hội nghị bế mạc diễn tập.

Tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ

Phát biểu bế mạc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy - Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh khẳng định: Sau nhiều nỗ lực, cố gắng làm công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, đến nay, cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái 1 bên 3 cấp đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, được Ban Chỉ đạo Quân khu 2 ghi nhận, biểu dương, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành của tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ, bảo đảm sát hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy - Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu 2 đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, hướng dẫn để tỉnh Yên Bái làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2 để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.  

Kết thúc Diễn tập, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 35 tập thể, 60 cá nhân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 27 tập thể, 75 cá nhân. 


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

>> Một số hình ảnh cuộc Diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2023:


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến (trong khung diễn tập)


Phần diễn tập thực binh A2.


Các đồng chí trong khung diễn tập tham quan diễn tập thực binh bắn chiến đấu. 


Sở chỉ huy tác chiến phần thực binh chiến đấu. 


Phần thực binh bắn chiến đấu.


Lực lượng bộ binh tham gia thực binh bắn chiến đấu.


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. 


Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Hoài Văn 

Tags Quân khu 2 Yên Bái diễn tập KVPT 2023 hoàn thành xuất sắc

Các tin khác
Ảnh chụp màn hình bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), báo Resumen Latinoamericano của Argentina đã đăng bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 15/4, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã khen thưởng 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 19 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024, triển khai một số nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Sáng 15/4, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 30 Đảng đoàn HĐND tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; xem xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục