Yên Bình lan tỏa sức mạnh phong trào Thi đua quyết thắng

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2024 | 10:28:21 AM

YênBái - Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Thượng tá Đỗ Tùng Bảo - Phó trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết, thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ an ninh- quốc phòng, 5 năm qua, lực lượng công an và lực lượng quân đội huyện Yên Bình đã phối hợ làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy và chính quyền trong việc huy động các lực lượng tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy đạt hiệu quả cao, mấu chốt là có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể từ các lực lượng từ huyện đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng được phối hợp nhịp nhàng góp phần kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vận động quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa, phát triển sản xuất, cải thiện dân sinh; đoàn kết xây dựng đời sống mới. Từ đó, đã xuất hiện những mô hình điểm, mô hình mới có tính đột phá về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn như: "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, "Camera an ninh”, "Tuần tra nhân dân”, "Đội thanh niên xung kích”; "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; "Câu lạc bộ hội cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”. 

Để bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn không xảy ra đột xuất, bất ngờ, không có điểm nóng, hàng năm, hai lực lượng công an - quân sự huyện đã phối hợp huấn luyện, tổ chức mở các lớp giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho lực lượng dân quân và công an cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực. Cùng đó, 2 lực lượng đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT); xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập, luyện tập phương án phối hợp diễn tập KVPT và phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết tình huống về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

Từ năm 2019 đến nay, 2 lực lượng đã cử cán bộ tham gia và tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho 18.541 người với đầy đủ thành phần, đối tượng, gồm cả các chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trường bản, người có uy tín và học sinh sinh, sinh viên trên địa bàn; tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh trên 120 chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân, 215 phóng sự chuyên đề trên Báo, Đài địa phương với gần 1.200 tin, bài, ảnh. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong huyện hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu của trung ương, địa phương về tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, các lực lượng đã phối hợp chỉ đạo tổ chức 1 cuộc diễn tập cấp huyện, 21 cuộc diễn tập cấp xã góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, chủ động lực lượng, phương tiện, biện pháp sẵn sàng chiến đấu, giải quyết khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Để tiếp tục nâng cao công tác phối hợp trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng tại địa phương, trong thời gian tới, Thượng tá Đỗ Tùng Bảo khẳng định: "Lực lượng công an - quân sự huyện sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao nhận thức về KVPT, đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường chất lượng công tác trao đổi thông tin, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, tội phạm trên không gian mạng. Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, cấp xã; các cuộc diễn tập cụm tác chiến biên phòng; diễn tập tình huống phòng chống khủng bố và đối phó với tình huống khẩn cấp… góp phần xây dựng huyện Yên Bình thành KVPT vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”.

Thi đua quyết thắng tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 339 của Quân ủy Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong quân đội” trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình khẳng định: "Việc quán triệt, triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện những năm qua đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, có chiều sâu, nhiều đổi mới, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của LLVT huyện”.

Từ năm 2019 đến 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt công tác. Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng hiệu quả vào thực tiễnnhư: mô hình trồng thanh long ruột đỏ của đồng chí Phan Đạo Hưng - Tiểu đội trưởng dân quân cơ động; mô hình cưởng chế biến gỗ bóc của đồng chí Trần Quốc Đoàn -  Thôn đội trưởng thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên; mô hình trồng bưởi Khả Lĩnh của đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đại Minh... Những mô hình trên đều có thu nhập bình từ 120 - 150 triệu đồng/năm, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.


Lực lượng dân quân tự vệ xã Bảo Ái triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

5 năm qua, LLVT huyện đã phát động, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng theo từng năm, 25 đợt thi đua đặc biệt, 15 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Thông qua các phong trào, các đợt thi đua đã có 87 tập thể, 283 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng các danh hiệu. LLVT huyện đã tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật đảm bảo 100% kế hoạch đề ra, đặc biệt trong triển khai thực hiện Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” bước đầu đạt kết quả thiết thực. Lực lượng thường trực đã tổ chức huấn luyện 1.050 giờ, quân số tham gia đạt 160/165 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (100% đạt yêu cầu). Đối tượng dân quân tự vệ đã tổ chức huấn luyện 320 giờ, quân số tham gia  9.277/10.129 lượt người (100% đạt yêu cầu).

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, huyện cũng đã hoàn thành 30 cuộc diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu trong KVPT; thực hiện 5 cuộc diễn tập động viên, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. LLVT huyện đã phối hợp, huy động 1.958 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả 6 trận mưa, lũ; 4 vụ cháy rừng, hỏa hoạn. 

Công tác xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp theo phương châm "Dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,9 % so với tổng dân số; lực lượng dự bị động viên được quản lý xây dựng theo đúng pháp lệnh, biên chế cho các đơn vị đạt 95% quân số. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, 5 năm qua toàn huyện đã tuyển chọn 875 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Việc thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng cũng góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá về "Nâng cao chất lượng huấn luyện; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương” bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với các đánh và vũ khí trang bị trong biên chế. 

Cùng đó, LLVT huyện đã tích cực tham gia các phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo- không ai bị bỏ lại phía sau" với trên 1.700 lượt người được tặng quà, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí; 6 gia đình chính sách được hỗ trợ xây nhà. 

Từ những kết quả trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, toàn huyện đã có 28 lượt cán bộ, nhân viên trong LLVT được đề nghị tặng thưởng huân, huy chương các loại; có 6 lượt cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua”; 110 tập thể, 186 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen; 120 lượt tập thể, 150 cá nhân được tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến”, "Chiến sỹ tiên tiến”. Đó là những bông hoa tươi thắm, tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT huyện những năm qua.


Lãnh đạo UBND huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Tân Hương.

Tiếp tục đổi mới phong trào Thi đua quyết thắng 

Để thực hiện tốt nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào Thi đua quyết thắng trong LLVT huyện những năm tới, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình khẳng định: "Sẽ kết hợp chặt chẽ giữa phong trào Thi đua quyết thắng trong LLVT huyện gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các ngành; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, tạo sự đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu yếu, mặt yếu. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên truyền học tập nêu gương người tốt, việc tốt, phổ biến những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt”.

Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết thêm, huyện sẽ thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt; làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm; đưa phong trào thi đua phát triển đồng đều, vững chắc.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân sự đóng vai vai trò then chốt trong việc bảo vệ an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cùng sự chung tay góp sức của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tin tưởng rằng phong trào Thi đua quyết thắng tại huyện Yên Bình sẽ ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng địa phương Yên Bình trở thành khu vực an ninh, an toàn, vững mạnh.

Hoài Văn - Thanh Chi

Tags Đại hội Thi đua quyết thắng Yên Bình 2019 - 2024 lực lượng vũ trang quân đội công an dân quân tự vệ

Các tin khác
Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ ngày 24/5

Trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội chiều nay - 24/5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến cụ thể vào các điều khoản của Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (người thứ 5, bên trái) trao đổi với cán bộ phụ nữ cơ sở về đổi mới sinh hoạt Hội.

Xác định đổi mới sinh hoạt chi hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực nghiên cứu, học hỏi những nội dung và hình thức sinh hoạt Hội gắn với vấn đề thiết thân của phụ nữ...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến hiện trường vụ cháy sáng 24/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người tử vong.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Thường trực Ban Bí thư ký Quy định số 146 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục