Yên Bái ban hành Chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/7/2021 | 6:44:24 AM

UBND tỉnh Yên Bái của ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục tiêu chương trình là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại nhằm hình thành nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, phù hợp với nhu cầu sử dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch, chính sách, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực nguồn nhân lực.

Tập trung mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương căn cứ nội dung trong chương trình hành động tổ chức, triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và lãnh đạo phụ trách để chỉ đạo trực tiếp, gắn với mốc thời gian hoàn thành từng nội dung công việc.

Để triển khai hiệu quả chương trình hành động, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông, tạo nền tảng cho phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh và thị trường lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn và phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số...

MQ

Các tin khác
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái trao mũ thanh niên tình nguyện cho đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2203 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030.

Mặt bằng Khu đô thị Shophouse, đường Bảo Lương, thành phố Yên Bái.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất. Sau đây là nội dung chi tiết:

Chính thức bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến ở hai cấp học THCS, THPT.

Bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến, làm sổ đỏ không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân, người tham gia BHXH có thêm nhiều quyền lợi và mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ...

Một góc thành phố Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN MEDIA