Hiệu quả thực hiện Nghị quyết 22 ở Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2019 | 8:20:18 AM

YênBái - Đơn cử như thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với lãnh đạo xã Bản Mù.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với lãnh đạo xã Bản Mù.

Thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”, Đảng bộ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đã cụ thể hóa và bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005 - 2010, đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020. Từ đó, thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Đồng chí Tráng A Hồ - Chủ tịch UBND xã Bản Công là một điển hình như vậy. Năm 2010, sau khi hoàn thiện đại học chuyên môn và trung cấp chính trị, anh Hồ được Đảng bộ giới thiệu để đại hội bầu chức danh Phó Bí thư Đảng  ủy xã. Sau đó, anh được đại biểu HĐND xã bầu làm Chủ tịch UBND xã. Năm đó, anh Hồ tròn 26 tuổi. 

Đồng chí Hờ A Vư - Bí thư Đảng ủy xã Bản Công cho biết: "Sinh ra ở Bản Công, nên Tráng A Hồ hiểu sâu về đồng bào mình. Tuổi trẻ cộng với được đào tạo bài bản về chuyên môn, lý luận chính trị đã giúp anh từng bước trưởng thành, khẳng định năng lực với Đảng ủy, chính quyền địa phương và được người dân tin tưởng yêu mến”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của xã, bước tiến nữa chính là các hủ tục trong việc cưới, việc tang từng bước được xóa bỏ. Bản Công là xã đầu tiên của huyện đăng ký mô hình xã không ma túy. 

Đồng chí Tráng A Hồ - Chủ tịch UBND xã Bản Công chia sẻ: "Được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đi học chuyên môn, lý luận chính trị, tôi quan niệm tuổi trẻ thì phải cống hiến hết khả năng, nhiệt huyết để giúp quê hương mình thay đổi. Tuy nhiên, tôi xác định, tuổi trẻ nhưng không nông nổi, làm đến đâu, chắc đến đó”.

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết 22 đối với công tác cán bộ. Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Huyện đã mở hội nghị chủ chốt cấp huyện với tỷ lệ 98,5% cán bộ, đảng viên chủ chốt tham gia. Sau đó, các xã, thị trấn tổ chức hội nghị cấp xã với số cán bộ, đảng viên tham gia đạt 98,6%. 

Để việc thực hiện Nghị quyết thành công, Huyện ủy đã hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở gắn kết quả thực hiện Nghị quyết vào việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện. 

Cùng đó, Huyện ủy thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2008 - 2018, huyện Trạm Tấu mở 150 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 9.128 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. 

Từ năm 2010 đến 2018, huyện đã cử 162 đồng chí là cấp ủy các cấp, cán bộ chính quyền, đoàn thể, trưởng thôn, bản, tổ dân phố đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; 29 đồng chí học cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 55 đồng chí đi học trung cấp chính trị. 

Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ đã nhân lên sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, việc thực hiện nghiêm túc hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng gắn tổ chức Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức xã hội đã tạo động lực để mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. 

Hết năm 2018, toàn huyện có 30 tổ chức cơ sở Đảng; 69/69 thôn, bản, tổ dân phố đều có chi bộ Đảng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Cùng đó, việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND cùng cấp, huyện đã thực hiện chủ trương đồng chí Bí thư Huyện ủy là Chủ tịch HĐND huyện; 8/12 xã, thị trấn đã thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND xã. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy cho biết: "Nghị quyết 22 đã tạo sinh khí mới trong công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên các cấp đã có cơ hội được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên rõ rệt; vai trò của Đảng được phát huy; mô hình thí điểm bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND cùng cấp đã tạo thuận lợi trong ban hành chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết HĐND và nâng cao vai trò giám sát của HĐND với chính quyền”. 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức kiểm tra 108 lượt tổ chức cơ sở Đảng; cấp ủy cơ sở tiến hành 262 cuộc kiểm tra, giám sát; ủy ban kiểm tra cấp cơ sở tiến hành 270 cuộc kiểm tra, giám sát… 

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kỷ luật 1 tổ chức cơ sở Đảng với hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật 61 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên... 

Qua đó, đội ngũ cán bộ đảng viên không chỉ được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ mà trách nhiệm, ý thức của đảng viên được khơi dậy; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn hoạt động có hiệu quả..., tạo niềm tin với nhân dân; là tiền đề vững chắc để huyện thoát nghèo bền vững.
 Ngọc Sơn

Tags xã Bản Mù Nghị quyết 22

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp.

Hàng năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy thị xã đề ra.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Nghĩa Lộ trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc của lớp sơ cấp lý luận chính trị lồng ghép với bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Thị xã bước đầu quan tâm quy hoạch cán bộ liên thông giữa cấp thị xã và cơ sở, giữa thị xã với các ngành dọc đóng trên địa bàn. Cán bộ các xã, phường được giới thiệu để bầu vào các chức danh chủ chốt đạt trên 90% trong quy hoạch được duyệt.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho 75 quần chúng ưu tú đi học đối tượng tạo nguồn phát triển Đảng và đã kết nạp 32 đảng viên mới.

Bên cạnh thường xuyên làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng phát triển đảng viên mới.

Cấp ủy Chi bộ 3 và 4, Đảng bộ phường Đồng Tâm thống nhất nội dung trước kỳ sinh hoạt Chi bộ.

Nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố đã có phương pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Các đảng viên đều tham gia phát biểu ý kiến, thể hiện chính kiến của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục