Văn Yên: Sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2019 | 8:11:06 AM

YênBái - Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Là xã thuần nông, những năm qua, để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, căn cứ vào hướng dẫn của Huyện ủy Văn Yên, Đảng bộ xã Hoàng Thắng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện theo nội dung chuyên đề từng năm; trong đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chức trách được giao, nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên đã nêu gương đi đầu trong học tập và làm theo Bác, có tác phong công tác vì dân, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm bằng những công việc cụ thể. 

Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhờ đó, đến nay, xã xây dựng và nhân rộng 58 mô hình gương điển hình tiên tiến để thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020 gồm 5 tập thể, 28 hộ gia đình, 25 cá nhân, tăng 1,7 lần so với giai đoạn trước. Các mô hình, điển hình được lựa chọn đã thực chất hơn, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. 

Đồng chí Phí Hùng Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Thắng cho biết: "Cấp ủy Đảng đã lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương. Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc đã xác định các nội dung thực hiện cụ thể như: đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của chi bộ gắn với công việc thường xuyên nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc đưa Chỉ thị vào cuộc sống”. 

Những năm qua, để nhân rộng các điển hình tiên tiến, Huyện ủy Văn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo để quan tâm chú trọng thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến ở cả cấp huyện và cấp cơ sở, tích cực tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để cổ vũ, động viên phong trào và tạo ra sức lan tỏa trong Đảng và nhân dân. 

Đồng chí Hà Đức Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên cho biết: "Huyện đã xác định 12 lĩnh vực để thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình như: mô hình chi bộ thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu, khu dân cư điển hình tiên tiến; mô hình thi đua xây dựng nông thôn mới; điển hình trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế hộ gia đình; điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, trong lực lượng vũ trang; mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu và tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu; gương cán bộ, công chức, viên chức điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác… Huyện cũng đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị rà soát việc xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến của cơ sở mình, bổ sung những mô hình, gương điển hình mới có chiều hướng phát triển tốt”.

Đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đoàn thể trong toàn huyện đã đăng ký xây dựng 309 mô hình tập thể, hộ gia đình và gương cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Riêng năm 2019, huyện đã đăng ký bổ sung 6 mô hình, 6 gương điển hình và điều chỉnh 1 mô hình đăng ký với tỉnh, đưa tổng số mô hình, gương điển hình đăng ký xây dựng cấp tỉnh lên 26 tập thể, cá nhân. 

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến ở Đảng bộ huyện Văn Yên thực sự đã trở thành phong trào thi đua toàn diện và rộng khắp trên địa bàn huyện, qua đó xuất hiện, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực. 

Nhờ đó, trong 2 năm 2017 và 2018, có 146 tập thể và 455 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Mỗi mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là những hạt nhân tích cực để tạo đà và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đồng thời, trở thành phong trào thi đua toàn diện và rộng khắp trên địa bàn huyện.

Thanh Tân

Tags Văn Yên Chỉ thị 05 điển hình phong trào

  •  
Các tin khác

Đến ngày 15/1, toàn huyện Mù Cang Chải đã có 10/19 đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu trong cuộc giám sát chuyên đề đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019.

Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nói chung và KTGS chuyên đề nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP), những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường đẩy mạnh công tác tham mưu, giúp Tỉnh ủy tổ chức các cuộc KTGS chuyên đề trong lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh Đại hội chi bộ thôn 5, xã Hòa Cuông.

Ngay sau khi có Kế hoạch số 146 của Huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ xã Hòa Cuông xây dựng Kế hoạch số 57 để cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Lễ ra mắt Chi bộ Công ty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục