Công đoàn Yên Bái quan tâm phát triển Đảng khối doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/12/2019 | 7:55:39 AM

YênBái - Các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lễ ra mắt Chi bộ Công ty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam.
Lễ ra mắt Chi bộ Công ty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam.

Mới đây, tháng 11/2019, Công đoàn Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam với 9 đảng viên. Việc thành lập Chi bộ Đảng tại Công ty có vai trò quan trọng của Công đoàn Các KCN tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động. Hiện, Công ty có 34 đoàn viên, người lao động, để góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng lớn mạnh, Công đoàn cơ sở  (CĐCS) Công ty đề ra mục tiêu ít nhất mỗi năm giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. 

Ông Hán Ngọc Cầu - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam cho biết: "Việc thành lập Chi bộ Đảng tại Công ty đáp ứng theo nguyện vọng chính đáng của đảng viên nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Công ty”.

CĐCS Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hiện có 230 đoàn viên. Song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, những năm qua CĐCS Công ty luôn quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, người lao động ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Năm 2019, CĐCS Công ty đã bồi dưỡng, giới thiệu được 5 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tăng số đảng viên trong Đảng bộ Công ty lên 74 đảng viên”. Đây là một trong những CĐCS tiêu biểu của Công đoàn Các KCN tỉnh. Năm 2019 này, Công ty đã sản xuất kinh doanh thắng lợi, hoàn thành mục tiêu đề ra với sản lượng đạt trên 3.000 tấn, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. 

Chị Nguyễn Thùy Linh - đoàn viên CĐCS Công ty chia sẻ: "Do có sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, sự chủ động trong tham mưu của Ban Chấp hành CĐCS mà trong những năm qua công nhân lao động chúng tôi luôn được chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Điều này được thể hiện thông qua việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế phối hợp với Giám đốc Công ty; thông qua việc thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động”.Một buổi lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên công đoàn của Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. 

Xác định rõ việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Các KCN tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tích cực tuyên truyền, vận động để người sử dụng lao động nhận thức rõ việc có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là để cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức Đảng; đồng thời tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. 

Bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh cho biết: "Trong năm 2019, Công đoàn Các KCN tỉnh đã giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú để các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 20 đoàn viên được kết nạp Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, nâng tổng số đảng viên thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 2.557 đảng viên và 104 chi bộ Đảng thuộc khối doanh nghiệp”. 

Cũng như Công đoàn Các KCN tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành cũng luôn quan tâm tới công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh mà CĐCS Công ty cổ phần Dược phẩm thuộc Công đoàn ngành y tế là một ví dụ tiêu biểu. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái cho biết: "Hằng năm, CĐCS Công ty đã luôn chủ động tham mưu kế hoạch triển khai trong công tác phát triển đảng viên, coi đây là những căn cứ để xem xét, đánh giá thi đua; tham mưu giúp cấp ủy xem xét, lựa chọn đoàn viên ưu tú tạo nguồn dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tác phong, tư cách, đạo đức, lối sống và kết quả rèn luyện phấn đấu của mỗi đoàn viên công đoàn”. 

Cùng với đó, CĐCS Công ty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;  "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; "Xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”… 

Bà Hoàng Thị Bình - Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái cho biết: "Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, người lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên”.  
Năm 2019 các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được 1.107 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 814 đoàn viên được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Để hoàn thành mục tiêu phát triển Đảng mà Nghị quyết Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra: "Hằng năm bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp, góp phần thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy về "Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020”, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên, thành lập chi bộ trong các doanh nghiệp; đồng thời phát hiện bồi dưỡng đoàn viên, người lao động ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh. 

Thanh Xuân - Mỹ Quỳnh (Liên đoàn Lao động tỉnh)

Tags Yên Bái phát triển Đảng khối doanh nghiệp

  •  
Các tin khác
Mô hình phát triển kinh tế của đảng viên Đinh Thị Trang, xã Báo Đáp mang lại hiệu quả cao.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Trấn Yên luôn quan tâm, chỉ đạo các chi, đảng bộ tạo điều kiện, phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng để trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Năm 2019, Đảng bộ huyện kết nạp 221 đảng viên, vượt 10,5% kế hoạch.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở xã Phong Dụ Thượng.

Năm 2019, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 316 đảng viên; đồng thời, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực; cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm...

Cán bộ kiểm tra, thanh tra thành phố Yên Bái trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2019, Thành ủy Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 52 tổ chức đảng cấp dưới và 111 đảng viên.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, chuyên viên về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2019 khép lại với nét chấm phá từ “Đề án 11” về công tác cán bộ. Có thể nói, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh Yên Bái có một Đề án căn cơ, bài bản về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách “dài hơi”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục