Văn Chấn tạo nguồn phát triển Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2021 | 7:36:51 AM

YênBái - Đảng bộ xã Nậm Mười chủ động tìm nguồn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ; Đảng bộ xã Suối Giàng lựa chọn nguồn tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn nên đều đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đó đang phản ánh kết quả chung của Đảng bộ Văn Chấn về phát triển Đảng thời gian qua.

Lãnh đạo xã Sơn Lương trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.
Lãnh đạo xã Sơn Lương trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.

Những năm trước đây, Đảng bộ xã Nậm Mười còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Bước sang năm 2021, với nhiều cách làm như chủ động tìm nguồn; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ nên 9 tháng năm 2021, Đảng bộ xã Nậm Mười đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên (11/11) . 

Đồng chí Bàn Thừa Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười cho biết: "Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ khảo sát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp quần chúng nâng cao nhận thức sâu sắc về Đảng, có động cơ vào Đảng đúng đắn và tự nguyện, tha thiết phấn đấu vào Đảng”. 

Năm 2021, Đảng bộ xã Suối Giàng phấn đấu kết nạp 15 đảng viên. Đến nay, chỉ tiêu này cơ bản hoàn thành. 

Đồng chí Vàng A Chảng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Suối Giàng chia sẻ: "Ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ thôn, bản, các tổ chức chính trị chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, đặc biệt chú trọng công tác tuyên tuyền, giáo dục lý tưởng cách mạng trong lực lượng đoàn viên thanh niên, quần chúng là người dân tộc thiểu số; lựa chọn nguồn tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực trong lao động sản xuất, tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng dân cư. Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp 75 đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

Hiện, toàn Đảng bộ huyện Văn Chấn có 7.385 đảng viên; trong đó, 7.046 đảng viên chính thức, 339 đảng viên dự bị. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 21/7/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết nhằm tăng cường nâng cao chất lượng, số lượng phát triển đảng hàng năm. 

Trong đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở Đảng, chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng trong năm; thường xuyên chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng là những học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, những đoàn viên, hội viên ưu tú ở các cơ quan, đoàn thể, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu với tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. 

Hiện nay, Huyện ủy Văn Chấn đang chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để kết nạp cho 69 quần chúng vào Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Văn Chấn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 1.400 đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Tuấn 

Tags Văn Chấn phát triển đảng viên quần chúng ưu tú Nghị quyết số 37 giáo dục rèn luyện

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện tại cơ sở. (Ảnh: T.L)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Trạm Tấu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Lãnh đạo xã Hưng Thịnh dự lễ kết nạp đảng viên mới cùng Chi bộ thôn Kim Bình.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, không để một nhân tố nào tốt, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng lại không được kết nạp và cũng hạn chế việc lựa chọn kết nạp theo "cảm tính”, theo thành tích.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao quyết định cho các đảng viên mới trong Lễ kết nạp đảng viên tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng.

Huyện ủy Trấn Yên thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đảng viên là nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số và ở địa bàn ít đảng viên.

Ngừi dân xã Hưng Thịnh bê tông hóa một tuyến đường trục thôn.

Mặc dù đã được công nhận là xã nông thôn mới năm 2017, nhưng những năm qua, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, góp kinh phí, công lao động cùng nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước để hoàn thiện, nâng cao tiêu chí về giao thông nông thôn. Đến nay, Hưng Thịnh đã có 99% các tuyến đường xã, thôn và đường xóm được trải nhựa, bê tông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục