Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/5/2023 | 7:59:25 AM

YênBái - 3 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành trên 400 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội nghị trao đổi một số nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tháng 2/2023.
Hội nghị trao đổi một số nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tháng 2/2023.

>>Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

>>Yên Bái triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

>>Văn Chấn với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng


Xác định năm 2023 là năm bản lề, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu năm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành trung ương tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Trong 3 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành trên 400 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tỉnh đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. 

Thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ theo phân cấp; hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy định số 15 ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; Quy định số 21 ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; chỉ đạo tiếp tục sắp xếp giảm đầu mối bên trong Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên trong 3 ngân hàng (Agribank, BIDV và Vietinbank tại Yên Bái) về Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Trong quý I, Đảng bộ tỉnh kết nạp thêm 434 đảng viên mới, đạt 22,8% kế hoạch. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên năm 2023 theo kế hoạch. 

Cũng trong quý I, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 6 tổ chức Đảng, 64 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng, 37 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng, 13 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 17 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức đảng; kiểm tra việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 tổ chức đảng, 23 đảng viên.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, tỉnh chỉ đạo kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn không để phát sinh "điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới và quản lý đảng viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025”…

Hồng Oanh

Tags xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh Đề án số 04 kiểm tra giám sát

Các tin khác
Cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh thâm nhập thực tế tại Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, huyện Trấn Yên.

Những năm qua, Chi bộ Phòng An ninh kinh tế (Đảng bộ Công an tỉnh) luôn là chi bộ trong sạch, vững mạnh nhờ chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao hoa và quà cho thí sinh Khuất Thị Thu Hằng

Thực hiện Kế hoạch 145 của Đảng ủy Công an TW, trong 2 ngày 24 và 25/4, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức chung kết hội thi “Bí thư chi bộ giỏi trong Công an nhân dân” năm 2023.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối tham gia hội nghị chuyên đề triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.

Đảng bộ Khối lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm với 50% trở lên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trong đó có 70% trở lên là cán bộ chủ chốt các cấp.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Sáng 13/4, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục