Cảm Ân xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 12:34:43 PM

YênBái - Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ kiểu mẫu nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ xã Cảm Ân, huyện Yên Bình trong nhiều năm qua.

Nhân dân xã Cảm Ân tham gia mở rộng đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Cảm Ân tham gia mở rộng đường giao thông nông thôn.

Để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã Cảm Ân chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào đời sống thực tế ở cơ sở. Việc quán triệt các nội dung nêu trên, có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 95% đến 98%; đoàn viên, hội viên chiếm trên 85%. 

Để thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ đã ban hành 10 kế hoạch, 7 công văn, 2 hướng dẫn, 3 văn bản khác để triển khai, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức thực hiện Chỉ thị 05 với các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng bộ xã cũng xác định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Đồng chí Đinh Hùng Vĩ - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động từ xã đến cơ sở, Đảng ủy luôn chủ động nắm chắc và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở; chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; phát động các phong trào thi đua… 

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; 90% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… 

Hàng năm, Đảng ủy xã còn triển khai chấm điểm 3 tiêu chí tốt về chất lượng đảng viên gồm: gương mẫu thực hiện nhiệm vu; gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực đóng góp trí tuệ vào xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Nhờ tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cảm Ân đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức, đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế bằng việc tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa, học kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Hàng năm, xã đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy 2 vụ với diện tích 117 ha, năng suất đạt trên 55 tạ/ha/vụ. 

Tận dụng đất màu, soi bãi, nhân dân còn đưa vào trồng 10 ha khoai lang, 15 ha lạc, 40 ha ngô và gần 50 ha rau màu đậu đỗ các loại. Chăn nuôi cũng là nguồn thu nhập chính của người dân, với đàn trâu hiện có 153 con, bò 109 con, lợn trên 3.000 con và gia cầm các loại trên 30.000 con; sản lượng thịt các loại đưa ra thị trường tiêu thụ đạt trên 1.500 tấn, giá trị kinh tế từ chăn nuôi đạt gần 20 tỷ đồng/năm. 

Đánh giá kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm hiện nay cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân giảm 3,2%/năm; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 75%; hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ thu gom,  xử lý rác thải hợp vệ sinh đạt 92%; 2/5 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 90,4% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa… 

Xây dựng Đảng vững mạnh gắn với lãnh đạo phát triển kinh tế toàn diện đã tạo sự đồng thuận cao đến từng chi bộ, đảng viên, nhân dân. Đây là động lực để Đảng bộ xã Cảm Ân tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thái Hưng

Tags Cảm Ân xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Các tin khác
Một buổi sinh hoạt Chị bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên.

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thường xuyên đẩy mạnh Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển Đảng.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước trên địa bàn được tỉnh Yên Bái quan tâm, chú trọng qua đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, lựa chọn, xem xét, kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới là học sinh của Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An.

Sự góp mặt của các đảng viên học sinh không chỉ trẻ hóa đội ngũ của Đảng bộ nhà trường, còn có tác dụng tích cực trong việc giáo dục tư tưởng, nhận thức chính trị trong đoàn viên thanh niên học sinh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường trong việc giáo dục, đào tạo học sinh với mục tiêu toàn diện.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Nhiều đảng viên mới kết nạp được các tổ chức cơ sở Đảng giao nhiệm vụ tham gia quản lý hoạt động công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... đã phát huy năng lực và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Vì thế, các cấp ủy đảng ở địa phương đều chú trọng và xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, miền núi là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục