Để Đảng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2019 | 7:48:05 AM

YênBái - Thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 144 với các mục tiêu và phương châm hành động rõ ràng, cụ thể. Trong đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được coi là mục tiêu đặc biệt quan trọng.

Để hoàn thành mục tiêu này, đòi hỏi các tổ chức Đảng và đảng viên phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng từ tỉnh tới cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. 

Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tăng cường nắm tình hình, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị bằng cách làm sáng tạo, hiệu quả và linh hoạt tại cơ sở trong thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Tỉnh ủy để tăng cường hoạt động của các tổ chức Đảng và quản lý cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động cán bộ hệ thống chính trị theo phân cấp gắn với kế hoạch luân chuyển cán bộ để chuẩn bị một bước về cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đảm bảo phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. 

Theo đó, các tổ chức Đảng trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, giúp các tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao được năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu, vượt qua các nguy cơ, thách thức hiện nay. 

Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chủ đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái luôn trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở các tổ chức Đảng và đảng viên toàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu năm 2019 mà Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và Chương trình hành động 144 thực hiện Kết luận số 37 của Trung ương đã đề ra. Đây là điều kiện quan trọng cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Thanh Hương

Tags Yên Bái

  •  
Các tin khác

Mới đây, tại Yên Bái, Cụm thi đua số 1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tham nhũng vặt - nhận diện và giải pháp phòng chống”.

100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học mới 2019 - 2020 là mục tiêu đặt ra của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mặc dù, việc nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các đối tượng được các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể các cấp đẩy mạnh với nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức tuyên truyền khá đa dạng, nhưng hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm (NĐTP).

Ngày 19/4/2019, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch 131 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. Theo đó, trong năm nay, Yên Bái phấn đấu giảm 5,8% số hộ nghèo (tương đương 11.689 hộ, riêng hai huyện vùng cao là Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm 8,5%), hết năm 2019, toàn tỉnh còn 11,88% số hộ nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục