Hồng Ca quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 56

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/5/2022 | 1:50:21 PM

YênBái - Đồng chí Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết: thực hiện Kế hoạch 68 của Huyện ủy Trấn Yên về thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Hồng Ca đã ban hành Kế hoạch 26 với 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu.

Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Ca. (Ảnh: T.L)
Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Ca. (Ảnh: T.L)

Kế hoạch 26 xác định mục tiêu trọng tâm là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm. 

Theo đó, xã Hồng Ca đã tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh và các chính sách khác có liên quan; kịp thời rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị. 

Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển các cây trồng như: chăm sóc trên 12 ha cây dâu tằm; 109,6 ha cây ăn quả có múi; hơn 9 ha cây dược liệu khôi nhung; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông sản nhằm nâng cao giá trị và đầu ra ổn định cho sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đầu tư liên doanh, liên kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của xã; quan tâm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát triển các cơ sở chăn nuôi hàng hóa tập trung, chăn nuôi sản phẩm đặc sản địa phương; phấn đấu nâng tổng đàn gia súc chính năm 2022 lên 5.500 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 484 tấn.

Thôn Khuôn Bổ có 80 hộ với 374 nhân khẩu; trong đó, dân tộc Mông chiếm trên 96%, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. 

Bí thư Chi bộ thôn Khuôn Bổ - Cháng Thị Nhà cho biết: "Thôn hiện có 80 ha rừng trồng và những năm gần đây, Chi bộ đã chỉ đạo, định hướng, vận động nhân dân trồng, chăm sóc và thâm canh các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như: quế, tre măng Bát độ. Theo đó, vụ xuân năm 2022, xã thực hiện kế hoạch trồng mới 7,5 ha quế; 2 ha tre măng Bát độ trên diện tích đất rừng trồng sau khai thác. Bên cạnh đó, thôn được giao khoán bảo vệ 172,8 ha đất rừng và Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được nhân dân đồng tình ủng hộ nên không để xảy ra cháy rừng và vi phạm lấn chiếm đất rừng”. 

Đồng thời, tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đảng viên đã thảo luận, đề ra nghị quyết nâng cao tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, quan tâm tới việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất; chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế nông thôn. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, xã Hồng Ca tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc duy trì, phát triển các sản phẩm OCOP; duy trì sản phẩm OCOP măng tre Bát độ; hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân được tiếp cận, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá, đa dạng hóa đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp… 

Phấn đấu trồng mới 255 ha rừng các loại; 40 ha tre măng Bát độ; trồng mới và thay thế 105 ha quế; xây dựng vùng quế an toàn theo hướng hữu cơ 1.200 ha. Đặc biệt, xã Hồng Ca đang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và phấn đấu trong năm 2022 có thêm 3 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Hồng Ca còn chú trọng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; phấn đấu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5% (từ 13,82% xuống 9,32%); chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là người dân ở các thôn đặc biệt khó khăn; tập trung xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc” trên địa bàn xã.

Xã cũng phấn đấu năm 2022, có 3 đơn vị trường học xây dựng được mô hình "Trường học hạnh phúc”, "Lớp học hạnh phúc”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, có ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển, tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch khám phá, trải nghiệm...

Cùng đó, để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Hồng Ca sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết. Đồng thời, quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Trần Ngọc

Tags Hồng Ca thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 56

Các tin khác
Tuổi trẻ xã Mai Sơn tham gia trồng hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn làm đẹp cảnh quan, môi trường.

Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới đã được Đoàn xã triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả; tập trung vào các hoạt động xây dựng công trình thanh niên, tham gia vệ sinh môi trường, tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn

Người dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ góp công làm đường giao thông nông thôn.

Thị xã Nghĩa Lộ mới đây đã có 3 thôn được công nhận thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021. Thông qua tuyên truyền, vận động, các chi, đảng bộ cơ sở đã phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, các đảng viên chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Người dân xã Bảo Hưng tự tháo dỡ hàng rào, hiến đất để mở rộng mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi cán đích xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng (Trấn Yên) tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dốc tâm, dốc sức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí hướng đến xã NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo xã Việt Thành và nhân dân tham gia vệ sinh, chăm sóc các tuyến đường hoa trên địa bàn.

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên. Không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chương trình XDNTM đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động bảo vệ môi trường của nhân dân tại các địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục