Học và làm theo Bác ở Văn Yên: Lựa chọn nội dung đột phá

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/6/2018 | 8:41:39 AM

YBĐT - Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên xác định nội dung của năm 2018 là "Thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng”.

Cán bộ dân số xãQuang Minh, huyện Văn Yên sâu sát cơ sở tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Cán bộ dân số xãQuang Minh, huyện Văn Yên sâu sát cơ sở tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.


Đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Yên khẳng định, Chỉ thị đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân.

Điều này có được là nhờ Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị ngay sau tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Đã có tới 38 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện được Huyện ủy ban hành trong 2 năm.
 
Cụ thể, gồm 1 chỉ thị, 13 kế hoạch, 7 hướng dẫn và 17 công văn làm cơ sở để tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị xuyên suốt toàn khóa và kế hoạch thực hiện hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện nghiêm túc với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 96,7%; đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt 81,2%.
 
Nhờ đó, nội dung các chuyên đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm năm 2016; chuyên đề phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ năm 2017 và chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018.
 
Cùng với học tập, quán triệt, 100% đảng viên cam kết xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và ký cam kết thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII). Đồng thời, Đảng bộ lãnh đạo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; giao trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân.
 
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực, quý IV năm 2017, Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác tham gia dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn.
 
Qua dự các cuộc sinh hoạt đã nắm bắt thực tế tình hình đưa Chỉ thị 05 và Nghị quyết TƯ 4 vào sinh hoạt ở cơ sở, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đáng chú ý là cùng với thực hiện sinh hoạt với nội dung chuyên đề năm 2018, Huyện ủy đã hướng dẫn đưa nội dung "Học tập và làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức, tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Triển khai kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên xác định nội dung của năm 2017 là "Thực hiện tốt cam kết thực hiện vai trò nêu gương, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trọng tâm là đổi mới tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; năm 2018 là "Thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng”.
 
Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch, triển khai thực hiện nội dung đột phá ở đơn vị mình; ban hành Chỉ thị về đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức theo phong cách Hồ Chí Minh và Thông tư về tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca, gắn với sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần. UBND huyện đã phát động phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức huyện Văn Yên đổi mới tác phong, lề lối làm việc với phương châm: Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, ngay từ quý I - 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có kế hoạch gửi các chi, đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ đã lựa chọn, xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Trong năm 2017, toàn huyện đã có 54/56 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng 149 mô hình tập thể, 50 mô hình hộ gia đình và 94 gương cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, như: mô hình khu dân cư điển hình tiên tiến, mô hình xây dựng nông thôn mới, mô hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu và tổ chức hội - đoàn thể tiêu biểu.
 
Quá trình triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả, thực sự trở thành những điển hình tiêu biểu như: Chi bộ thôn Cá Nội thuộc Đảng bộ Hoàng Thắng, Chi bộ thôn Khe Lợ ở xã Viễn Sơn, Chi bộ 2 xã Lâm Giang, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Châu Quế Hạ, khu dân cư khu phố 2 - thị trấn Mậu A, Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã An Bình...
 
Về cá nhân, phải kể đến ông Trần Ngọc Xuân ở xã Yên Hưng, Vũ Gia Biên xã Lâm Giang, Trần Văn Hưởng xã An Bình, Nguyễn Anh Đức - Trường THPT Chu Văn An, Nguyễn Mạnh Tiệp ở Trung tâm Y tế huyện…Đi đôi với đó, Huyện ủy cũng đã lựa chọn 14 tập thể, cá nhân và đăng ký nhằm xây dựng trở thành các mô hình, gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong giai đoạn 2017 - 2020.
 
Thường trực Huyện ủy đã tiến hành khảo sát tại 19 chi, đảng bộ cơ sở nhằm phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng và kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, triển khai hình thức.
 
Đến nay, đã có 6 đảng bộ cơ sở điều chỉnh, thay thế 7 mô hình không hiệu quả hoặc khó có khả năng nhân rộng; bổ sung mới 11 mô hình, gương điển hình để chỉ đạo tập trung. Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 trong năm 2017 và 2018, ở cấp cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 108 tập thể và 382 cá nhân điển hình tiên tiến; cấp huyện biểu dương khen thưởng 38 tập thể và 73 cá nhân.
 
Một số địa phương đã làm tốt công tác sơ kết, biểu dương và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến như đảng bộ các xã:  An Thịnh, Yên Hưng, Đại Phác, Lâm Giang, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Trường THPT Chu Văn An. Thông qua đó, đã tạo động lực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau 2 năm thực hiện, Đảng bộ huyện Văn Yên đã nêu những hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm. Đó là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền để các mục tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra sớm thành hiện thực.

Minh Quang

  •  
Các tin khác
Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 30 đảng bộ và 43 chi bộ với 130 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 2.097 đảng viên.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai (năm 2018) tại xã Nậm Có và trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng được những mô hình tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chủ tịch đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Yên Bái mở chuyên mục "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đưa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân gần gũi hơn với nhân dân. 


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục