Yên Bái xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2018 | 8:07:17 AM

YênBái - YBĐT - Để đáp ứng những yêu cầu phát triển ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải vừa "hồng” vừa "chuyên”. Trong đó, "hồng” chính là tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống còn "chuyên” là chuyên môn, tri thức, nghiệp vụ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Văn Yên được tặng giấy khen của UBND huyện.
Các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Văn Yên được tặng giấy khen của UBND huyện.

Thực hiện yêu cầu đó, những năm qua, bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống để tạo nguồn cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên” cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

Thực hiện lời dạy đó của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả tích cực.
 
Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực lao động, học tập, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc được lan tỏa, nhân rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền móng vững chắc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên” có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.

 Thấm nhuần phương châm thực hiện Chỉ thị 05 mà Bộ Chính trị đã nhấn mạnh: "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, đặc biệt là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, các đồng chí lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn gương mẫu học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân dân và nghiêm túc thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư để xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, đảng viên của cơ quan cao nhất ở địa phương vừa "hồng” vừa "chuyên”, làm gương cho cấp dưới học tập.
 
Thực tế đó đã được chứng minh qua công tác gần dân, sát cơ sở, trực tiếp có mặt tại các vùng thiên tai, lũ lụt để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân, các lực lượng vũ trang tìm kiếm cứu nạn, khắc phục khó khăn, chia sẻ, hỗ trợ, ủng hộ và giúp đỡ đồng bào của các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh.
 
Theo đó là sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, sở, ban, ngành từ tỉnh tới cơ sở cùng noi gương đi đến những cơ sở đặc biệt khó khăn, những địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, hỗ trợ vốn, giống, cùng chung tay giúp dân khôi phục lại sản xuất.
 
Những tấm gương của cán bộ lãnh đạo xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn - Đặng Phúc Tài anh dũng hy sinh cả tính mạng cứu dân trong mưa lũ; của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, vận động bà con có điều kiện chia đất, chia ruộng cho các gia đình khó khăn cho đến tấm gương của chàng thanh niên Giàng A Già, dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải bất chấp hiểm nguy cứu dân thoát khỏi trận lũ quét lịch sử… đã thực sự khiến người dân vô cùng cảm kích.
 
Thiếu tướng Sa Minh Trắc - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2, hiện trú quán tại xã Cát Thịnh (Văn Chấn) khẳng định: "Đảng ta đang ngày càng thấm nhuần và đi theo tư tưởng của Bác. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ là động lực quan trọng để xây dựng cho Đảng đội ngũ cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên”. Như vậy chúng ta mới sớm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” được”.
 
 
 
Trung tâm thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Nhờ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mà tỷ lệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau luôn đạt cao hơn năm trước.
 
Tính trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh là 6.224 đồng chí, chiếm 12,7% so với tổng số đảng viên được đánh giá, tăng 0,13% so với năm 2016. Có 2/13 Đảng bộ đạt tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 15% và 4/13 Đảng bộ có tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dưới 10%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng tăng lên 37.752 đồng chí, chiếm 77% so với tổng số đảng viên được đánh giá, tăng 0,27% so với năm 2016.
 
Đặc biệt, 128 bí thư chi bộ tiêu biểu và 60 mô hình, điển hình tiên tiến là những gương mặt đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái chính là nguồn lực quan trọng giúp tỉnh nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên” cho Đảng.
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ và thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh đã thu gọn được 328 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tinh giản được 3.687 biên chế, dành hơn 925 tỷ đồng tiết kiệm được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục và xây dựng nông thôn mới cho các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.
 
Kết quả đó, thành tựu đó đã và đang góp phần củng cố vững chắc hơn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực quan trọng khích lệ ý chí phấn đấu lao động, học tập, thi đua sáng tạo của đội ngũ cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên” từ tỉnh tới cơ sở của Yên Bái.

Trải qua chặng đường đổi mới hơn 30 năm, cùng với các đảng bộ địa phương trong cả nước, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có rất nhiều cố gắng tích cực trong việc thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên” được xem là nhiệm vụ quan trọng số một.
 
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vừa "hồng” vừa "chuyên”, hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã và đang được Đảng bộ tỉnh chú trọng hơn cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
 
Bên cạnh việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tỉnh cũng kiên quyết miễn nhiệm, bãi miễn những cán bộ yếu kém về năng lực chuyên môn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
 
Đây chính là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” mà Đảng bộ tỉnh với quyết tâm chính trị cao đang nỗ lực thực hiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng vừa "hồng” vừa "chuyên”, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thiết giáp (Đại đội 27) trong giờ huấn luyện.

Sau 5 năm thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 98 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, tổng hợp, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà khách Hào Gia.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhận chứng chỉ khóa học.

Trong Di chúc của mình, nói về đoàn viên và thanh niên (ĐVTN), Bác căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện lời dạy của Bác, Thị ủy Nghĩa Lộ luôn quan tâm tới công tác đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Một trong những nội dung được chú trọng đó là việc giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho ĐVTN.

Cán bộ, bác sĩ Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Với chủ đề xuyên suốt “Hết lòng vì người bệnh”, thời gian qua, Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị (ĐKHN) 103 đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao tinh thần phục vụ, trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Mới đây, Khoa đã vinh dự được nhận Giấy khen của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục