Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Tinh giản biên chế và những giải pháp
Cập nhật: Thứ tư, 14/12/2016 | 8:22:47 AM Google Twitter
YBĐT - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 26/26 cơ quan thuộc khối Đảng và 40/40 cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước xây dựng xong kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 trình cấp trên phê duyệt.
Cán bộ, công chức thị trấn Mù Cang Chải trao đổi về công tác cải cách hành chính.

 Là một nội dung quan trọng trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp là việc làm hết sức cần thiết.

Lý do chúng ta phải tinh giản biên chế là vì tổng số biên chế ngày càng có xu hướng tăng lên, nhất là trong khu vực công lập và cán bộ, công chức cấp xã; bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều nơi hoạt động kém hiệu quả; chất lượng, năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; cơ cấu công chức, viên chức chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ, độ tuổi, dân tộc…

Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong cơ quan Đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, cùng sắp xếp tổ chức bộ máy, cùng cả nước, Yên Bái đang đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện công tác này.

Cán bộ Phòng Tổ chức - Biên chế và Tổ chức phi chính phủ (Sở Nội vụ) rà soát đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các ngành.

Sau một thời gian triển khai, việc tinh giản đã thu được một số kết quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 26/26 cơ quan thuộc khối Đảng và 40/40 cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước xây dựng xong kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 trình cấp trên phê duyệt. Trong đó, khối Đảng đã thẩm định trình Bộ Nội vụ tinh giản 14 trường hợp; khối nhà nước đã được Bộ Nội vụ đồng ý tinh giản 133 trường hợp. Qua sắp xếp bộ máy, đã xác định tổng số vị trí việc làm trong các cơ quan khối đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc là 1.046 vị trí; xác định tổng số vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính khối nhà nước là 2.329 vị trí.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, với mục tiêu dự kiến trong 7 năm (2015 - 2021), tinh giản 4.216 biên chế, đạt tỷ lệ 14,5% so với biên chế được giao năm 2015, tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất trong nhận thức hành động của các cấp, các ngành và mỗi CBCCVC. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, là cơ sở để sắp xếp biên chế hợp lý.

Trong đó, sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, chỉ tuyển dụng số CBCCVC mới không quá 50% số biên chế CBCCVC đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế CBCCVC đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Xây dựng cơ cấu đội ngũ CBCCVC theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý CBCCVC; đồng thời, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực công. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC…

Thực hiện tốt tinh giản biên chế, chúng ta sẽ xây dựng được bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đây là giải pháp quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo Nghị định số 108/2014/NQ-CP ngày 20/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì: tinh giản biên chế là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí, sắp xếp công việc khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

Nguyễn Đình

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group