Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Hiện đại, giảm thời gian
Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2017 | 8:07:22 AM Google Twitter
YBĐT - Ngành thuế đã công khai 300 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế, trong đó 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, 165 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh và 123 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chi cục thuế.
Cán bộ Đội Kê khai - Kế toán Thuế và Tin học, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ.

Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã tập trung chỉ đạo và thực hiện triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ban hành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), cắt giảm 420 giờ làm thủ tục về thuế vượt mục tiêu chung của Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra (giảm từ 537 giờ xuống còn 117giờ/năm).

Việc giảm các TTHC và số giờ làm thủ tục về thuế đã nhận được sự hợp tác và chia sẻ, đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách TTHC thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí của NNT, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã thường xuyên phổ biến, quán triệt đến từng công chức trong đơn vị về các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện liên quan đến nhiệm vụ cải cách TTHC về thuế của cấp trên, giúp cho công chức thuế nâng cao nhận thức chính trị, chuyển biến về tư tưởng, đổi mới phương pháp và thái độ làm việc, phục vụ tốt hơn cho NNT; thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, nhằm làm cho nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh có nhận thức đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, qua đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Thực hiện triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa TTHC về thuế, ngành thuế đã ban hành một số văn bản quy định rút ngắn thời giải quyết TTHC so với thời gian quy định đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân thực hiện các TTHC về thuế.

Các văn bản pháp luật, mẫu biểu và quy trình thủ tục thực hiện đều được công khai và cung cấp cho NNT qua bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ NNT tại Văn phòng Cục Thuế và chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời công khai niêm yết tại cơ quan thuế các cấp và trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Các doanh nghiệp tham gia giải quyết vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế tại Hội nghị "cafe doanh nhân" do UBND tỉnh tổ chức định kỳ hàng tháng.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Minh (thành phố Yên Bái) cho biết: "Công ty chúng tôi thực hiện việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử từ năm 2014. Việc này đã giảm chi phí, thời gian và nhân lực thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế, không phải in tờ khai và bảng kê bằng giấy, giảm chi phí lưu trữ, thời gian đi lại. Điểm nổi bật nhất của việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử là ở bất kỳ nơi nào máy tính có kết nối Internet, doanh nghiệp đều có thể gửi hồ sơ khai thuế và nộp thuế 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần, thông tin và số liệu kê khai của doanh nghiệp được gửi đến cơ quan thuế nhanh chóng, chính xác”.

Đến thời điểm hiện tại, ngành thuế đã công khai 300 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế, trong đó 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, 165 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh và 123 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chi cục thuế, giúp NNT thuận tiện trong việc nghiên cứu triển khai thực hiện, đồng thời giám sát công chức thuế thực hiện tốt hơn.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế của cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Văn phòng Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định, không phát sinh chậm trễ, gây phiền hà cho NNT.

Theo số liệu tổng hợp năm 2016, ngành thuế tỉnh đã hỗ trợ những vướng mắc của NNT qua điện thoại 1.664 lượt, hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 1.038 lượt và hỗ trợ trả lời vướng mắc bằng 68 văn bản; hỗ trợ quyết toán thuế gần 200 lượt; tổ chức 12 buổi đối thoại và hỗ trợ doanh nghiệp, số NNT tham gia đối thoại 1.468 lượt, tổ chức 12 lớp tập huấn về chính sách thuế 1.088 lượt, tham gia giải quyết vướng mắc về thuế và TTHC thuế tại các hội nghị “cafe doanh nhân” do UBND tỉnh tổ chức định kỳ hàng tháng.

Bộ phận "Một cửa" Chi cục Thuế thành phố Yên Bái giải quyết tốt các vướng mắc về thuế cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết: "Thông qua các hội nghị đối thoại với NNT, ngành thuế tỉnh Yên Bái đã kịp thời triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung được ban hành và có hiệu lực; trực tiếp giải đáp kịp thời các vướng mắc và hướng dẫn thủ tục cho NNT; tiếp thu, giải quyết thỏa đáng những phản ánh của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ thuế. Một trong những cải cách hành chính đột phá mang lại thuận lợi lớn cho NNT và doanh nghiệp là sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, ngành thuế tỉnh sử dụng hiệu quả 23 phần mềm ứng dụng, trong đó 19 ứng dụng do ngành thuế quản lý sử dụng, 4 ứng dụng phục vụ NNT sử dụng, tạo cơ sở tốt để thực hiện hiệu quả công tác khai kê khai và nộp thuế điện tử, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt".

Ngoài ra, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý thuế khoa học, hiện đại, đến nay, 10/10 đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh (9 chi cục thuế và Văn phòng Cục Thuế tỉnh) đã được cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN:ISO 9001-2008, ngành thuế tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy các bước giải quyết công việc hiệu quả, đồng thời khắc phục một số điểm không phù hợp, nhằm quản lý thuế, phục vụ NNT đạt chất lượng cao nhất.

Công tác cải cách hành chính thuế trong thời gian vừa qua đã tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tạo ra nguồn thu chủ yếu và ngày càng ổn định cho ngân sách địa phương.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, hiện đại hóa công tác thu nộp thuế nhằm giảm thiểu thời gian thực hiện các TTHC thuế, tạo thuận lợi tối đa cho NNT; đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc của NNT, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm 2017.

Quang Thiều

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group