Yên Bái: Cần khắc phục những tồn tại trong cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018 | 8:00:08 AM

YBĐT - Công tác tuyên truyền ở một số nơi về cải cách hành chính (CCHC) chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; việc niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) tại trụ sở còn mang tính hình thức, chưa tạo thuận lợi cho việc xem, tra cứu của công dân.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Yên Bái, việc kiểm tra công tác CCHC tại một số đơn vị, địa phương năm 2018 đã được tiến hành. Công tác kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nâng cao hiệu quả CCHC của các cơ quan, đơn vị và địa phương.


Theo kế hoạch, 2 đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên – Môi trường; Sở Y tế; Sở Giáo dục - Đào tạo; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Nghĩa Lộ và 2 đơn vị cấp xã; UBND huyện Mù Cang Chải và 2 đơn vị cấp xã; UBND huyện Trấn Yên và 3 đơn vị cấp xã; UBND huyện Lục Yên và 3 đơn vị cấp xã. 

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều đã quan tâm đến công tác CCHC. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch CCHC để thực hiện; ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành Văn bản và Nghị định số 43. 

Cùng xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) hoặc nhóm TTHC, đã bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC đúng quy định. Đã công khai TTHC tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đơn vị; quan tâm mua sắm trang thiết bị phục vụ, niêm yết công khai TTHC, bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trình độ phù hợp làm việc tại bộ phận một cửa… nên đa số việc giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định. 

Đối với cấp sở, đã tiến hành đưa trên 50% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, số TTHC còn lại tiếp tục có kế hoạch đưa ra Trung tâm thời gian tới. 

Cùng với đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó, 100% cán bộ, công chức biết sử dụng máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn; có tài khoản điện tử để giao dịch công việc…

Bên cạnh những ưu điểm, qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn còn bộc lộ những tồn tại trong công tác CCHC như: một số nơi chưa ban hành kế hoạch CCHC đúng quy định; công tác tuyên truyền về CCHC chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; việc niêm yết TTHC tại trụ sở còn mang tính hình thức, chưa tạo thuận lợi cho việc xem, tra cứu của công dân. 

Đặc biệt, việc thực hiện quy trình liên thông các TTHC theo Thông tư số 05 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 6 tuổi vẫn chưa thực hiện đúng quy trình, người dân vẫn phải đi đến nhiều bộ phận để làm thủ tục. 

Nhiều đơn vị chưa triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 119 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh. 

Tại các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa được thực hiện thường xuyên; chất lượng giải quyết TTHC vẫn còn nhiều tồn tại, tình trạng hồ sơ trễ hẹn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai; việc gửi thư xin lỗi đối với việc trễ hẹn hầu như chưa được thực hiện...

Từ những kết quả và những tồn tại được chỉ ra, có lẽ không chỉ riêng các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra mà tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần rà soát lại công tác CCHC của đơn vị mình để triển khai hiệu quả chương trình CCHC theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. 

Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các bộ phận, cơ quan chuyên môn bảo đảm rõ ràng, thống nhất để giảm thiểu tối đa thời gian cũng như tiền của của tổ chức, cá nhân khi xử lý công việc có liên quan đến TTHC. 

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp cần tăng cường công tác phối hợp để chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư số 05 về thực hiện các thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Cùng rà soát các thủ tục bảo đảm đơn giản, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ giải quyết công việc và người đứng đầu cơ quan đơn vị… 

Từ khắc phục tồn tại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính. 

Nguyễn Đình

  •  
Các tin khác
Sở Giao thông - Vận tải đứng thứ 9 (91,06 điểm).

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố, ghi nhận sự duy trì và vươn lên của một số ngành, địa phương như: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình...

Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 13/5/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp ở Yên Bình đã tiếp nhận 3.971 thủ tục hành chính; trong đó, cấp huyện 1.539 thủ tục, cấp xã 2.432 thủ tục; đã giải quyết xong 3.626 thủ tục.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giải quyết TTHC cho người dân.

Những năm qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhân dân phản ánh, hiện các bộ, ngành còn nhiều rào cản, nhiều thủ tục hành chính cần cải cách lại chưa cải cách. Đây chính là “nút thắt”, cần lắng nghe địa phương, doanh nghiệp họ nói gì, cần gì để tháo gỡ kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục