Bảo hiểm xã hội tỉnh nỗ lực cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2019 | 8:34:08 AM

YênBái - Tháng 10/2018 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh là một trong 4 cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương đi đầu trong việc đưa một số thủ tục hành chính vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được BHXH tỉnh rút ngắn về thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân.
Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được BHXH tỉnh rút ngắn về thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái chú trọng cải cách hành chính (CCHC) theo hướng từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của ngành. 

Công tác CCHC của ngành BHXH tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của ngành đề ra. 

Nét nổi bật trong công tác CCHC trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đó là: BHXH tỉnh đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với việc tiếp tục ứng dụng 9 phần mềm CNTT trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; triển khai giao dịch hồ sơ điện tử; tăng cường thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; sử dụng chữ ký số và quản lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam; thực hiện áp dụng hệ thống thư điện tử ngành BHXH...

Hiện nay ngành BHXH đã giảm từ 33 xuống còn 28 thủ tục, (rút ngắn 4 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực thu, lĩnh vực cấp sổ, thẻ). Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua các phương thức như: giao dịch hồ sơ điện tử, qua dịch vụ bưu chính và trực tiếp. 

Niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố và trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định của ngành. Thường xuyên rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết các TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn, trở ngại cho tổ chức, đơn vị và cá nhân. 

Hiện có 2.303/2.303 đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính và 1.970/2.303 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử, còn 333 đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử vì số lao động ít, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, trụ sở làm việc xa nơi kết nối mạng để thực hiện giao dịch điện tử. 

Việc thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua điện tử, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính đã ổn định và đạt được những kết quả tốt. Giải quyết TTHC được chú trọng, tập trung, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Tháng 10/2018 vừa qua, BHXH tỉnh là một trong 4 cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương đi đầu trong việc đưa một số TTHC vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết các TTHC liên quan đến doanh nghiệp và người dân. 

BHXH tỉnh đã đưa 8/28 TTHC ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, qua gần ba tháng thực hiện đến nay mới tiếp nhận được 10 hồ sơ. Hiện tại còn 20 TTHC chưa đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

Hiện nay BHXH Việt Nam đang rà soát 28 TTHC lựa chọn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục TTHC. Do vậy, ngay sau khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và có sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam thì BHXH tỉnh tiến hành thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu của ngành và của tỉnh. 

Ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết thêm: Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của ngành, trọng tâm là công tác CCHC trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH đến  người lao động; kiện toàn, lựa chọn sắp xếp đội ngũ viên chức đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

"Chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả TTHC; đổi mới, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu phiền hà về TTHC hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt" - ông Đại nói. 

Cùng đó, ngành tăng cường ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Chính phủ, của BHXH Việt Nam để liên thông dữ liệu trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Đức Toàn

Tags BHXH Yên Bái

  •  
Các tin khác
Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhân dân phản ánh, hiện các bộ, ngành còn nhiều rào cản, nhiều thủ tục hành chính cần cải cách lại chưa cải cách. Đây chính là “nút thắt”, cần lắng nghe địa phương, doanh nghiệp họ nói gì, cần gì để tháo gỡ kịp thời.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, việc cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành… đã giúp Việt Nam tiết kiệm 4.000 tỷ đồng vào năm 2017 và 6.300 tỷ đồng năm 2018.

Cán bộ BPPVHCC xã Minh An, huyện Văn Chấn sử dụng CNTT giải quyết công việc cho người dân.

Đến nay, ở Yên Bái, 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã có mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao ADSL, FTTH với 100% máy tính (1.683 chiếc) được kết nối Internet.

Ảnh minh họa

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 của Ban Chỉ đạo này tại các bộ, ngành và địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục