Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã: Sẵn sàng phục vụ tổ chức và cá nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/3/2019 | 8:19:53 AM

YênBái - Nhằm khắc phục những hạn chế, tạo thuận lợi tối đa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), với "4 tại chỗ” gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã tới đây sẽ đưa vào hoạt động nhằm tránh gây phiền hà, rút ngắn thời gian. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt cơ bản hoàn thành.

Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Chế Cu Nha sẵn sàng phục vụ người dân.
Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Chế Cu Nha sẵn sàng phục vụ người dân.


Theo đó, các địa phương đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai bộ phận phục vụ hành chính công; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động. 

Ngoài ra, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, các địa phương thực hiện rà soát, bố trí đầy đủ số lượng cán bộ, công chức và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến điều động, cử cán bộ ra làm tại bộ phận. Đồng thời, kiểm tra, rà soát số lượng TTHC phục vụ cho việc tổ chức tập huấn, triển khai đưa cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh vào sử dụng… 

Ông Hà Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Để bộ phận đi vào hoạt động hiệu quả, thời gian tới, thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát số lượng TTHC triển khai đưa cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh vào sử dụng; hoàn thiện nội quy, quy chế, niêm yết công khai TTHC…”.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã nỗ lực trong công tác chuẩn bị để đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Thời gian chạy thử từ ngày 25 - 30/3. 

Bộ phận phục vụ hành chính công các xã, thị trấn đều được đặt tại tầng 1 trụ sở UBND các xã, thị trấn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC. Về trang thiết bị, 12/12 xã, thị trấn của huyện Trạm Tấu đã bố trí, lắp đặt các trang thiết bị. 

Tuy nhiên, một số xã còn thiếu chưa lắp đặt mới theo đề án. Huyện Mù Cang Chải có 14/14 xã, thị trấn được triển khai về trụ sở, trang thiết bị cơ bản đã lắp đặt xong, tuy nhiên, hiện 12/14 xã, thị trấn được đầu tư về thiết bị điện tử đã hoàn thành, còn các xã Chế Tạo, Nậm Có chưa được lắp đặt.

Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/4. Do thời gian chuẩn bị khẩn trương nên nhiều nội dung, hạng mục vẫn cần thêm thời gian để hoàn chỉnh nhưng về cơ bản đều đủ điều kiện sẵn sàng phục vụ các tổ chức và cá nhân. 

Khi đi vào hoạt động, bộ phận là đầu mối tập trung tiếp nhận, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, hoạt động trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền. 

Đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, trọng tâm là nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính công khai, hiện đại, thuận tiện và thân thiện.

Trần Minh

Tags Yên Bái cải cách hành chính thủ tục hành chính

  •  
Các tin khác

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chiều 9/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trực tuyến tới 63 điểm cầu địa phương trong cả nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo.

Sáng 7/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019.

Theo báo cáo của UBND thị xã Nghĩa Lộ, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã Nghĩa Lộ và 7 xã, phường của thị xã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và giải quyết trên 6.000 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%; tỷ lệ tổ chức cá nhân đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục