Cải cách thủ tục hành chính cần thực chất hơn, cắt giảm nhanh hơn

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2019 | 9:05:35 AM

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, việc cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành… đã giúp Việt Nam tiết kiệm 4.000 tỷ đồng vào năm 2017 và 6.300 tỷ đồng năm 2018.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu.

Chiều 14/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông 4 tháng đầu năm 2019.

Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, qua sự vào cuộc hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương thì việc cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến. Các tổ chức quốc tế đánh giá tín nhiệm cũng như nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành… giúp Việt Nam năm 2017 đã tiết kiệm 4.000 tỷ đồng; năm 2018 tiết kiệm 6.300 tỷ đồng. Có thể khẳng định đây là những cải cách đi vào thực tế và tạo dư địa phát triển kinh tế của đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá có sự cải cách thủ tục hành chính rõ nét tại các địa phương, thu hút được nhiều nhà đầu tư, với nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn nhận xét rằng, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng.

Yêu cầu của Thủ tướng năm 2019 phải cải cách thực chất hơn, cắt giảm nhanh hơn. Bởi vậy, các đơn vị cần đánh giá mặt được và chưa được trong cải cách hành chính, một cửa liên thông, cắt giảm điều kiện kinh doanh; ngay cả việc đã khai trương trục liên thông văn bản quốc gia hồi tháng 3 thực hiện chữ ký số các văn bản từ trung ương tới địa phương, đây là cơ sở để xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trước ngày 20/5/2019 phải hoàn thành việc công bố, công khai điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sau cắt giảm trên tinh thần đúng hạn và thực chất, không bị phát sinh thêm điều kiện.

Đốc thúc hoàn thành các nhiệm vụ đã quá thời hạn trong quý 2/2019

Theo báo cáo, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông những tháng đầu năm 2019, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị, trong đó đã xử lý 934 phản ánh, kiến nghị. Tính đến cuối tháng 4/2019, có 19/23 bộ, cơ quan, 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Đối với việc tổ chức, kiện toàn bộ phận một cửa, đến nay, 100% văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ở cấp tỉnh, đã có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đến hết quý I/2019, các địa phương đã thực hiện cung cấp 42.127 dịch vụ; các bộ, ngành thực hiện 1.709 dịch vụ. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong quý 2/2019, Văn phòng Chính phủ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương. Trong đó lưu ý các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đối với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đối với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử; đốc thúc tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành hoặc có thời hạn hoàn thành trong quý 2/2019.

(Theo TTXVN)

  •  
Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khâu trả kết quả.

Người dân không phải mất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm hiểu thủ tục hành chính. Cùng lúc, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện được nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hướng dẫn người dân quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đánh giá năm 2018, tỉnh Yên Bái đạt 44,80/80 điểm, xếp trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao trong cả nước.

Đoàn kiểm tra, kiểm tra Bộ phận phục vụ hành chính công xã Hát Lừu

Thực hiện Kế hoạch số 185/SNV-BCĐCCHC ngày 11/7/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh, từ ngày 7 đến 10/10, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trạm Tấu.

Người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục