Thước đo công tác cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2019 | 8:31:40 AM

YênBái - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố, ghi nhận sự duy trì và vươn lên của một số ngành, địa phương như: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình...

Sở Giao thông - Vận tải đứng thứ 9 (91,06 điểm).
Sở Giao thông - Vận tải đứng thứ 9 (91,06 điểm).

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố. Kết quả này chính là "thước đo” công tác CCHC, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong CCHC trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ cho biết: "Chỉ số CCHC 2018 là kết quả tự chấm điểm qua tài liệu kiểm chứng và điểm qua điều tra xã hội học của ngành, đơn vị, địa phương. Trong đó, các sở, ban, ngành gồm 23 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần tương ứng với 100 điểm (điểm qua tài liệu kiểm chứng 57 điểm, điểm qua điều tra xã hội học 43 điểm); UBND cấp huyện gồm 27 tiêu chí và 21 tiêu chí thành phần tương ứng với 100 điểm (điểm qua tài liệu kiểm chứng 61 điểm, điểm qua điều tra xã hội học 39 điểm). 

Với 8 lĩnh vực đánh giá, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (riêng cấp tỉnh thêm các tiêu chí thành phần về tác động của kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính”. 

Từ chỉ số CCHC các ngành, địa phương năm 2018 cho thấy, công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Điều này được phản ánh trong "thước đo” khi điểm chỉ số CCHC năm 2018 đạt được rất cao. 

Có 11 sở, ban, ngành chỉ số CCHC đạt trên 90 điểm; 7 đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90 điểm; 1 đơn vị đạt từ 70 đến dưới 80 điểm, chỉ 1 đơn vị đạt  dưới 70 điểm. Có 7 huyện, thị, thành phố đạt từ 80 đến dưới 90 điểm; 2 đơn vị đạt từ 70 đến dưới 80 điểm. 

Trong đó, ghi nhận sự duy trì và vươn lên của một số ngành, địa phương như: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình... 

Năm nay cũng ghi nhận trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện tự đánh giá chấm điểm và gửi các tài liệu kiểm chứng kèm theo phục vụ cho công tác thẩm định đúng thời gian quy định; một số ngành sắp xếp tài liệu rất khoa học tạo thuận lợi cho việc chấm điểm của tổ thẩm định; sự phối hợp giữa Sở Nội vụ và Bưu Điện tỉnh để tiến hành khảo sát điều tra xã hội học thuận lợi... 

Bên cạnh những ưu điểm, do điều kiện triển khai cùng lúc với việc xác định Chỉ số của tỉnh nên ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm sâu sát đối với công tác CCHC của đơn vị nên tài liệu kiểm chứng còn sơ sài, không sắp xếp tài liệu theo thứ tự đã quy định… 

Hiệu quả công tác CCHC của mỗi ngành, mỗi địa phương sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào công tác CCHC chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Do đó, để công tác xác định chỉ số CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo hiệu quả, là "thước đo” chính xác hiệu quả công tác CCHC tại mỗi ngành, mỗi địa phương, cùng triển khai việc thẩm định trên phần mềm chấm điểm xác định chỉ số CCHC, cần rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 06/11/2017, loại bỏ những tiêu chí, tiêu chí thành phần và bộ mẫu phiếu điều tra xã hội học không còn phù hợp, bất cập với thực tế; đưa kết quả chỉ số CCHC là một tiêu chí trong xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 đã được UBND tỉnh công bố, các ngành, địa phương cần chủ động rà soát lại những lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế để từ đó có những biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai CCHC tại địa phương, đơn vị mình, lấy kết quả công tác CCHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại ngành, địa phương mình. 

Xếp hạng CCHC các sở, ban, ngành năm 2018

Thứ 1: Sở Y tế (93,88 điểm); thứ 2: Thanh tra tỉnh (93,77 điểm); thứ 3: Sở Giáo dục và Đào tạo (92,57 điểm); thứ 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư (91,68 điểm); thứ 5: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (91,53 điểm); thứ 6: Sở Nội vụ (91,30 điểm); thứ 7: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (91,29 điểm); thứ 8: Sở Thông tin và Truyền thông (91,21 điểm); thứ 9: Sở Giao thông - Vận tải (91,06 điểm); thứ 10: Sở Tài chính ( 90,66 điểm); thứ 11: Sở Tư pháp (90,18 điểm); thứ 12: Sở Khoa học và Công nghệ (89,90 điểm); thứ 13: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (89,05 điểm); thứ 14: Sở Công thương (89,02 điểm); thứ 15: Sở Xây dựng (87,40 điểm); thứ 16: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (85,44 điểm); thứ 17: Sở Tài nguyên và Môi trường (85,16 điểm); thứ 18: Sở Ngoại vụ (84,17 điểm); thứ 19: Ban Dân tộc tỉnh (72,84 điểm); thứ 20: Ban Quản lý các khu công nghiệp (61,89 điểm).  

Xếp hạng CCHC các huyện thị, thành phố năm 2018

Thứ 1: huyện Văn Yên (88,18 điểm); thứ 2: thành phố Yên Bái (87,62 điểm); thứ 3: huyện Yên Bình (86,92 điểm); thứ 4: huyện Trấn Yên (86,65 điểm); thứ 5: huyện Văn Chấn (84,85 điểm); thứ 6: huyện Lục Yên (83,84 điểm); thứ 7: huyện Mù Cang Chải (82,31 điểm); thứ 8: huyện Trạm Tấu (78,95 điểm);  thứ 9: thị xã Nghĩa Lộ (78,18 điểm).

Nguyễn Đình

Tags CCHC

  •  
Các tin khác
Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hiện nay. BHXH tỉnh Yên Bái cũng sẽ thực hiện sáp nhập theo quy định.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái giải quyết công việc cho người dân.

Với quyết tâm và nhiều biện pháp triển khai, xếp hạng chỉ số PAR INDEX và PCI của tỉnh không ngừng tăng. Năm 2018, Yên Bái xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố...

Quang cảnh Hội thảo.

Chiều 30/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Viện Nhà nước và Pháp luật - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay”.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Phú Thịnh tận tâm hướng dẫn, giải thích cho người dân đến giao dịch.

Tháng 7 vừa qua, Bộ phận Cải cách hành chính ở Phú Thịnh đã tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn 47 hồ sơ, chủ yếu lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và lao động, thương binh, xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục