Thước đo công tác cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2019 | 8:31:40 AM

YênBái - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố, ghi nhận sự duy trì và vươn lên của một số ngành, địa phương như: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình...

Sở Giao thông - Vận tải đứng thứ 9 (91,06 điểm).
Sở Giao thông - Vận tải đứng thứ 9 (91,06 điểm).

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố. Kết quả này chính là "thước đo” công tác CCHC, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong CCHC trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ cho biết: "Chỉ số CCHC 2018 là kết quả tự chấm điểm qua tài liệu kiểm chứng và điểm qua điều tra xã hội học của ngành, đơn vị, địa phương. Trong đó, các sở, ban, ngành gồm 23 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần tương ứng với 100 điểm (điểm qua tài liệu kiểm chứng 57 điểm, điểm qua điều tra xã hội học 43 điểm); UBND cấp huyện gồm 27 tiêu chí và 21 tiêu chí thành phần tương ứng với 100 điểm (điểm qua tài liệu kiểm chứng 61 điểm, điểm qua điều tra xã hội học 39 điểm). 

Với 8 lĩnh vực đánh giá, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (riêng cấp tỉnh thêm các tiêu chí thành phần về tác động của kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính”. 

Từ chỉ số CCHC các ngành, địa phương năm 2018 cho thấy, công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Điều này được phản ánh trong "thước đo” khi điểm chỉ số CCHC năm 2018 đạt được rất cao. 

Có 11 sở, ban, ngành chỉ số CCHC đạt trên 90 điểm; 7 đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90 điểm; 1 đơn vị đạt từ 70 đến dưới 80 điểm, chỉ 1 đơn vị đạt  dưới 70 điểm. Có 7 huyện, thị, thành phố đạt từ 80 đến dưới 90 điểm; 2 đơn vị đạt từ 70 đến dưới 80 điểm. 

Trong đó, ghi nhận sự duy trì và vươn lên của một số ngành, địa phương như: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình... 

Năm nay cũng ghi nhận trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện tự đánh giá chấm điểm và gửi các tài liệu kiểm chứng kèm theo phục vụ cho công tác thẩm định đúng thời gian quy định; một số ngành sắp xếp tài liệu rất khoa học tạo thuận lợi cho việc chấm điểm của tổ thẩm định; sự phối hợp giữa Sở Nội vụ và Bưu Điện tỉnh để tiến hành khảo sát điều tra xã hội học thuận lợi... 

Bên cạnh những ưu điểm, do điều kiện triển khai cùng lúc với việc xác định Chỉ số của tỉnh nên ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm sâu sát đối với công tác CCHC của đơn vị nên tài liệu kiểm chứng còn sơ sài, không sắp xếp tài liệu theo thứ tự đã quy định… 

Hiệu quả công tác CCHC của mỗi ngành, mỗi địa phương sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào công tác CCHC chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Do đó, để công tác xác định chỉ số CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo hiệu quả, là "thước đo” chính xác hiệu quả công tác CCHC tại mỗi ngành, mỗi địa phương, cùng triển khai việc thẩm định trên phần mềm chấm điểm xác định chỉ số CCHC, cần rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 06/11/2017, loại bỏ những tiêu chí, tiêu chí thành phần và bộ mẫu phiếu điều tra xã hội học không còn phù hợp, bất cập với thực tế; đưa kết quả chỉ số CCHC là một tiêu chí trong xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 đã được UBND tỉnh công bố, các ngành, địa phương cần chủ động rà soát lại những lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế để từ đó có những biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai CCHC tại địa phương, đơn vị mình, lấy kết quả công tác CCHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại ngành, địa phương mình. 

Xếp hạng CCHC các sở, ban, ngành năm 2018

Thứ 1: Sở Y tế (93,88 điểm); thứ 2: Thanh tra tỉnh (93,77 điểm); thứ 3: Sở Giáo dục và Đào tạo (92,57 điểm); thứ 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư (91,68 điểm); thứ 5: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (91,53 điểm); thứ 6: Sở Nội vụ (91,30 điểm); thứ 7: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (91,29 điểm); thứ 8: Sở Thông tin và Truyền thông (91,21 điểm); thứ 9: Sở Giao thông - Vận tải (91,06 điểm); thứ 10: Sở Tài chính ( 90,66 điểm); thứ 11: Sở Tư pháp (90,18 điểm); thứ 12: Sở Khoa học và Công nghệ (89,90 điểm); thứ 13: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (89,05 điểm); thứ 14: Sở Công thương (89,02 điểm); thứ 15: Sở Xây dựng (87,40 điểm); thứ 16: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (85,44 điểm); thứ 17: Sở Tài nguyên và Môi trường (85,16 điểm); thứ 18: Sở Ngoại vụ (84,17 điểm); thứ 19: Ban Dân tộc tỉnh (72,84 điểm); thứ 20: Ban Quản lý các khu công nghiệp (61,89 điểm).  

Xếp hạng CCHC các huyện thị, thành phố năm 2018

Thứ 1: huyện Văn Yên (88,18 điểm); thứ 2: thành phố Yên Bái (87,62 điểm); thứ 3: huyện Yên Bình (86,92 điểm); thứ 4: huyện Trấn Yên (86,65 điểm); thứ 5: huyện Văn Chấn (84,85 điểm); thứ 6: huyện Lục Yên (83,84 điểm); thứ 7: huyện Mù Cang Chải (82,31 điểm); thứ 8: huyện Trạm Tấu (78,95 điểm);  thứ 9: thị xã Nghĩa Lộ (78,18 điểm).

Nguyễn Đình

Tags CCHC

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Cán bộ Cục Thuế tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, nhất là nghị quyết về lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách TTHC nói riêng tạo ra kết quả tích cực.

Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranhcủa tỉnh tăng từ 2 - 4 bậc so với năm 2019, nằm trong nhóm khá của cả nước và nằm ở tốp dẫn đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn qua sắp xếp. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giải quyết công việc).

Sau 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 5/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong ba đột phá chiến lược của tỉnh.

Các đại biểu trong một cuộc họp ứng dụng “phòng họp không giấy”.

Là đơn vị dẫn đầu khối các sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh (ĐBQH-HĐND&UBND) luôn chủ động triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đảm bảo số lượng theo quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục