Cải cách hành chính ở Yên Bái: Kết quả từ sự quyết tâm và nỗ lực

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/6/2019 | 8:02:17 AM

YênBái - Ban Chỉ đạo cải cách của Chính phủ vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với 76,92 điểm, Yên Bái xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2017.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Bình kiểm tra hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Bình kiểm tra hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình.

Kết quả này thực sự ấn tượng nhưng không nằm ngoài dự đoán, vì năm qua đã chứng kiến sự quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phấn đấu của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác CCHC, thu hút đầu tư. 

Để có bước nhảy vọt trong cải thiện Chỉ số CCHC, trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 do Bộ Nội vụ công bố, bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị rà soát, quán triệt xác định rõ những điểm mạnh, hạn chế, bất cập trong công tác CCHC của tỉnh thông qua kết quả điểm đạt được của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số; đồng thời, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập cũng như trách nhiệm liên quan trong triển khai nhiệm vụ CCHC để chấn chỉnh, khắc phục. 

Theo đó, bám sát mục đích, nội dung, yêu cầu theo các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và địa phương, năm 2018, công tác CCHC đã được kết hợp, lồng ghép một cách hợp lý, có sự phân công, phối hợp đồng bộ chặt chẽ như: thực hiện việc xác định và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động, chỉ đạo xây dựng Đề án Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp... 

Để CCHC thực chất hiệu quả, năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác CCHC của tỉnh đã kiểm tra công tác CCHC tại 9/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 6/9 đơn vị cấp huyện, qua kiểm tra, đã phát hiện xử lý nhiều tồn tại trong thực hiện của các ngành, địa phương. 

Nâng cao ý thức và nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng cũng như các giải pháp của công tác CCHC, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 12/2/2018 về công tác tuyên truyền CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên 3 hình thức: tập huấn, bồi dưỡng; trên website của tỉnh, ngành, địa phương; trên phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong đó, công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã in và phát 1.100 cuốn sách "Hỏi đáp về công tác kiểm soát TTHC và các văn bản pháp luật về công tác kiểm soát TTHC” và 220 tờ panô, áp phích địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC gửi các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; phối hợp với Viện Khoa học Nhà nước (Bộ Nội vụ), Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho 230 công chức làm công tác tham mưu CCHC cấp huyện và cấp xã; tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh... 

Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. 

Thực hiện nội dung công tác CCHC, năm 2018, tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đẩy mạnh rà soát đơn giản hóa TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế... 

Theo đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai tại 15/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 9/9 huyện, thị xã, thành phố, 180/180 xã, phường, thị trấn; đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương. 

Đặc biệt, từ tháng 6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động với 20 đầu mối là các sở, ban, ngành của tỉnh. Các TTHC đưa vào Trung tâm đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả; 100% hồ sơ, TTHC được số hóa xử lý trên môi trường mạng… đã đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân. 

Năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án vị trí việc làm của 100% sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng của cá nhân nhằm thực hiện tinh giản biên chế; khoán kinh phí và phụ cấp cho các chức danh, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố... 

Do đó, toàn tỉnh đã giảm 71 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc; giảm 130 lãnh đạo, giảm 277 biên chế cấp tỉnh, giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã, giảm 200 biên chế cấp huyện. 

Qua sắp xếp, đã từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. 

Đặc biệt, nâng cao hiệu quả công việc của sở, ngành và địa phương nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, thu hút đầu tư, UBND tỉnh đã đổi mới quy trình, thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư; đổi mới phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh, qua tăng cường phân cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện trong việc quản lý đầu tư và xây dựng…, từ đó nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

Những kết quả đạt được trong năm 2018 là thực sự ấn tượng. Tiếp tục coi CCHC là khâu đột phá, là "chìa khóa” để tạo ra những thành công mới, từ những kết quả đã đạt được trong CCHC năm 2018, với những giải pháp mạnh mẽ như: đẩy mạnh xây dựng tổ chức bộ máy; đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã vào hoạt động từ ngày 1/4; triển khai xây dựng đô thị thông minh… chắc chắn công tác CCHC của tỉnh sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả. 

Yên Bái sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Nguyễn Đình

Tags Yên Bái CCHC TTHC

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố.

Năm 2019, với tổng điểm 92,9, thành phố Yên Bái trở thành địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thị xã, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính (TTHC), thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Công tác cải cách hành chính những năm qua đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện với nỗ lực quyết tâm cao đã thực sự hiệu quả.

Từ 22/5/2020, chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định sẽ có hiệu lực từ hôm nay ngày 22/5/2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục