Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2019 | 2:04:51 PM

YênBái - Thực hiện Kế hoạch số 185/SNV-BCĐCCHC ngày 11/7/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh, từ ngày 7 đến 10/10, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trạm Tấu.

Đoàn kiểm tra, kiểm tra Bộ phận phục vụ hành chính công xã Hát Lừu
Đoàn kiểm tra, kiểm tra Bộ phận phục vụ hành chính công xã Hát Lừu

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2019, UBND huyện Trạm Tấu đã kịp thời xây dựng kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC để tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh. 

Theo đó, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường theo hướng công khai, minh bạch. 

Huyện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định. Qua đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính lại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã nâng lên với 100% hồ sơ được trả đúng và trước hạn, nhận được sự đồng tình của nhân dân. 

Các cơ quan tham mưu của huyện kịp thời tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu tách nhiệm về tài chính; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước… 

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, qua kiểm tra tại cơ sở và làm việc trực tiếp với UBND huyện, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị UBND huyện có những biện pháp khắc phục để công tác CCHC của huyện tiếp tục có những chuyển biến trong thời gian tới. 

Đ.T

Tags Trạm Tấu cải cách hành chính hành chính công

  •  
Các tin khác

Ngày 1/11, Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia đến 63 điểm cầu tỉnh, thành trên toàn quốc đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Với nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn pháp luật…, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) thông qua việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), theo dõi thi hành pháp luật.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn thăm khám cho bệnh nhân.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính tại Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo đúng lộ trình.

Tính đến tháng 9/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 220.849 hồ sơ, đã xử lý hoàn thành đúng hạn 197.697 hồ sơ, đạt 99,96%

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục